Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΕΣΥΚ

  Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ , εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για την ΟΕΝΓΕ θα γίνουν την Τρίτη 20-11-2018 , από 08.00 έως και 17.00, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

  Υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 16-11-18 , ώρα 14.00 , στην Γραμματέα της Ένωσης κ.Κλαίρη Λαμπίρη (ΜΕΘ).

   Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της ΕΓΕΣΥΚ ( το σύνολο των γιατρών του Νοσοκομείου και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας που είναι μέλη της ΕΓΕΣΥΚ )

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΕΣΥΚ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ                                         Προς  ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ

                                                                               
Επώνυμο :……………………………                       Σας παρακαλώ να δεχτείτε την 

Όνομα ................................................                      υποψηφιότητά μου για τις εκλογές του
                                                                               
Όνομα Πατέρα ...................................                      Σωματείου που θα γίνουν στις 20/11/2018 

Ιδιότητα ..............................................                     με το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο.                                                                                               Βάζω  υποψηφιότητα για:

                                                                                              1.Μέλος ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ

                                                                                              2.Εκπρόσωπος στην ΟΕΝΓΕ.

                                                                                              3.Εξελεγκτική Επιτροπή                                               

ΘΕΜΑ:Υποψηφιότητα στις εκλογές της               
ΕΓΕΣΥΚ


Καβάλα............................ /11/2018                                              Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ