Δ.Σ. ΕΓΕΣΥΚ

  • Πρόεδρος : Τσαρίδης Ευστάθιος, Δ/ντής ΕΣΥ , Ορθοπαιδικός
  • Αντιπρόεδρος : Καραγιάννης Νικηφόρος , Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής
  • Γραμματέας : Λαμπίρη Κλαίρη, Επιμελήτρια Α΄, Καρδιολόγος - Εντατικολόγος
  • Ταμίας : Αδαμόπουλος Βασίλης, Επιμελητής Β΄, Ουρολόγος
  • Αναπλ. Γραμματέας: Φουντουκίδης Δημήτριος, Γενικός Ιατρός, Επιμ.Β' Κ.Υ.Ελευθερούπολης
  • Μέλος: Μούχλια Αθανασία, Δ/ντρια ΕΣΥ, Μικροβιολόγος
  • Μέλος: Πατελάρος Εμμανουήλ, Δ/ντής ΕΣΥ , Ψυχίατρος