Δ.Σ. ΕΓΕΣΥΚ

  • Πρόεδρος : Λαμπίρη Κλαίρη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Καρδιολόγος - Εντατικολόγος
  • Αντιπρόεδρος :Βάλτου Μαρία Επιμελήτρια Α ΜΕΘ Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος
  • Γραμματέας : Τεπελόπουλος Γεώργιος,Επικουρικός Ιατρός Χειρουργικής
  • Ταμίας :Καραγιάννης Νικηφόρος , Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργική
  • Αναπλ. Γραμματέας: Μίαρη Φωτεινή, Επιμελήτρια Β Νεφρολόγος
  • Μέλος: Ποτόλια ΕυαγγελίαΕιδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής
  • Μέλος: Αδαμόπουλος Βασίλης, Επιμελητής Α Ουρολογικής.