Δ.Σ. ΕΓΕΣΥΚ

  • Πρόεδρος : Λαμπίρη Κλαίρη, Επιμελήτρια Α΄, Καρδιολόγος - Εντατικολόγος
  • Αντιπρόεδρος :Καζαντζίδης Φώτης, Επικουρικός Ιατρός Χειρουργικής
  • Γραμματέας : Τεπελόπουλος Γεώργιος,Επικουρικός Ιατρός Χειρουργικής
  • Ταμίας :Καραγιάννης Νικηφόρος , Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργική
  • Αναπλ. Γραμματέας: Μίαρη Φωτεινή, Επιμελήτρια Β Νεφρολόγος
  • Μέλος: Μπρούβαλης Μερκούριος, Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής
  • Μέλος: Αδαμόπουλος Βασίλης, Επιμελητής Α Ουρολογικής.