ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ

Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ θα συνεδριάσει την Τρίτη 26-09-2017 , ώρα 08.30πμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
                       1.Προγραμματισμός δράσης για την περίοδο Οκτώβριος-Ιανουάριος
                       2.Λειτουργία θεσμικών οργάνων Νοσοκομείου
                       3.Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
                       4.Ενημέρωση για τις τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.
                       5.Αξιολόγηση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο χώρο της ΠΦΥ στο νομό μας.
                       6.Οργανωτική κατάσταση ΕΓΕΣΥΚ.
                       7.Τρέχοντα θέματα.

                                      


      Η συνεδρίαση του ΔΣ είναι ανοικτή για  τους συναδέλφους που θέλουν να την παρακολουθήσουν καθώς και για όσους θέλουν να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση στην συνεδρίαση του ΔΣ.

                                                                                                            Η Γραμματέας του ΔΣ
                                                                                                                Λαμπίρη Κλαίρη

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου