Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Πρός όλους τους συναδέλφους που έχουν οργανική θέση στο ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας

 Καταθέτουμε όλοι άμεσα στο γραφείο  πρωτοκόλλου της ΥΠΕ τις παρακάτω 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ (παίρνουμε ο καθένας αριθμό πρωτοκόλλου)


1)

ΠΡΟΣ : την  Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ


                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της……………………………………………………………………………………… ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ....................................
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως από 01.03.2018 εκκαθαρίζετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου χωρίς την εφαρμογή της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
Επιφυλάσσομαι για την αναδρομική, από 01.08.2012, εκκαθάριση των αποδοχών μου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης, που αναφέρθηκε και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

                                                                Καβάλα…….…………2018
                                                                   Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                            ……………………….……………………


2)

ΠΡΟΣ : την Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ
                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της………………………………………………………………………………………………….. ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του  ΠΕΔΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ....................................
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως εκκαθαρίσετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου από 01.08.2012 έως 28.02.2018 χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Το αίτημά μου νομιμοποιείται από τη νομολογία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1175/2008, 2176 και 2177/2004, ως και 4736/2014 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ).
                                                          Καβάλα…... …………2018
                                                              Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                    ……………………….………………………….
Πρός όλους τους συναδέλφους που έχουν οργανική θέση στο ΓΝΚαβάλας (ειδικευόμενοι και ειδικοί ιατροί κάθε βαθμίδας).

 Καταθέτουμε άμεσα στο γραφείο  πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου τις παρακάτω 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ (παίρνουμε ο καθένας αριθμό πρωτοκόλλου)

1)


ΠΡΟΣ : την  Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της……………………………………………………………………………………… ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως από 01.03.2018 εκκαθαρίζετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου χωρίς την εφαρμογή της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
Επιφυλάσσομαι για την αναδρομική, από 01.08.2012, εκκαθάριση των αποδοχών μου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης, που αναφέρθηκε και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

                                                                Καβάλα…….…………2018
                                                                   Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                            ……………………….…………………… 2)


ΠΡΟΣ : την Διοίκηση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
                                                                          ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της………………………………………………………………………………………………….. ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΒΑΛΑΣ.
Με την αίτησή μου αυτή ζητώ όπως εκκαθαρίσετε τις αποδοχές μου και την αποζημίωση των εφημεριών μου από 01.08.2012 έως 28.02.2018 χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Το αίτημά μου νομιμοποιείται από τη νομολογία (βλ. ΣτΕ Ολομ. 1175/2008, 2176 και 2177/2004, ως και 4736/2014 του Ε’ τμήματος του ΣτΕ).
                                                          Καβάλα…... …………2018
                                                              Ο αιτών/ Η αιτούσα
                                                    ……………………….………………………….
Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση - πρόταση της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ για την Απόφαση του ΣτΕ


ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ 8-3-18


Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ενημέρωση – πρόταση της ΟΕΝΓΕ προς τις Ενώσεις-μέλη της είναι:
  1. Να καλέσουν τους/τις συναδέλφους να καταθέσουν όλοι/όλες τις δύο (2) σχετικές δηλώσεις στα πρωτόκολλα των Νοσοκομείων τους (επισυνάπτονται οι 2 φόρμες και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΕΝΓΕ).
  2. Η ΟΕΝΓΕ ενημερώνει τις Ενώσεις- μέλη της πως εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
  3. α) Η ΟΕΝΓΕ ενημερώνει πως θα προχωρήσει άμεσα σε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας απαιτώντας τη συμμόρφωση της πολιτικής ηγεσίας με το σκέλος της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές, και την επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα πριν τις επιβληθείσες περικοπές.
β)  Αμέσως μετά τη συνάντηση θα συνεδριάσουν τα όργανα της Ομοσπονδίας για να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειες, αξιοποιώντας όλα τα όπλα που έχουμε στην φαρέτρα συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ένδικων μέσων. Σε περίπτωση που η πολιτική ηγεσία αρνηθεί το αίτημά μας για άμεση επαναφορά των μισθών, η ΟΕΝΓΕ θα καλέσει τις Ενώσεις σε συντονισμό για σχετική δικαστική διεκδίκηση.
γ)  Σε κάθε περίπτωση, αν η πολιτική ηγεσία δεν ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας, στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 29/3/18 η Εκτελεστική Γραμματεία θα προτείνει την προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας και πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.

4.   Όσον αφορά τα αναδρομικά, για να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, η ΟΕΝΓΕ συνιστά στις Ενώσεις- μέλη της, να συντονίσουν ατομικές προσφυγές όλων των γιατρών ανά Νοσοκομείο και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόσο προς τα πολιτικά δικαστήρια για τους ειδικευόμενους και τους  επικουρικούς, όσο και προς τα διοικητικά Πρωτοδικεία για τους μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ.

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΕΣΥΚ

   Καλούμε όλους τους συναδέλφους του Νοσοκομείου , των Κέντρων Υγείας και του ΠΕΔΥ , την Τρίτη 06-03-2018 , ώρα 13.00 , στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου στην τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕΣΥΚ. Να είμαστε όλοι εκεί για να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για το σύνολο των σημαντικών θεμάτων που μας απασχολούν.
Ημερήσια διάταξη :   - απολογισμός δράσης
                                  - προγραμματισμός δράσης
                                  - τρέχοντα θέματα

                                                     

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Ένας (δύσκολος) αποχαιρετισμός …................................. (από τον συν. Σταύρο Καλφάδη )

   Το 2011 αναπάντεχα, ένα παιχνίδι της τύχης μάλλον,  με έφερε στο ΓΝ Καβάλας για τη δεύτερη «θητεία» μου σε αυτό ως επιμελητής. [Η πρώτη θητεία ήταν το μακρινό 1991 ως ειδικευόμενος στο «κάτω» νοσοκομείο]. Τα έξι και κάτι χρόνια που πέρασαν θεωρώ ότι ήταν γεμάτα και μεστά για μένα, τόσο επαγγελματικά όσο και σε προσωπικό – οικογενειακό επίπεδο. Αυτό που κρατώ και θέλω να τονίσω με αυτό το μήνυμα είναι οι σχέσεις με τους συναδέλφους αλλά και όλο προσωπικό του νοσοκομείου τις οποίες αποτιμώ ως άριστες. Και αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη αλλά και «επένδυση».
‘Ένα νέο παιχνίδι της τύχης μου έδωσε την επιλογή να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο μάλιστα που εκπαιδεύτηκα και πέρασα τα περισσότερα μου χρόνια. Μετά από πολύ σκέψη και λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους – οι περισσότερες μη επαγγελματικές – αποφάσισα να ακολουθήσω αυτή την επιλογή…
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σας αποχαιρετώ ευχόμενος σε όλους υγεία, ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία. Και ζητώ συγνώμη για τυχόν εντάσεις και αντιπαραθέσεις που υπήρξαν.

Με τιμή και συγκίνηση…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΦΑΔΗΣ

ΥΓ1: Ευχαριστώ την ΕΓΕΣΥΚ για το βήμα που μου πρόσφερε να εκφράσω αυτές τις σκέψεις

ΥΓ2: Μπορεί  το μέλλον να κρύβει και τρίτη θητεία στο ΓΝ Καβάλας;;;Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ενημερωτικό σημείωμα ΟΕΝΓΕ για Επικουρικούς Γιατρούς (19-01-2018)

Συνάδελφοι,
Μετά από επικοινωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημερωθήκαμε ότι με σύμφωνη γνώμη και της προέδρου του αρμόδιου κλιμακίου και της προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα σταλεί  άμεσα έγγραφο που θα ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να υπογράφονται τα εντάλματα πληρωμής του επικουρικού προσωπικού μέχρι την έκδοση του σώματος της απόφασης στο οποίο θα αναγράφεται το σκεπτικό της πράξης του κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εξασφαλιστεί μέχρι τότε η απρόσκοπτη πληρωμή του επικουρικού προσωπικού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Καταγγελία για τις αποσπάσεις των γιατρών της Παιδιατρικής κλινικής

Καβάλα 15-01-2018  

                        ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

    Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ καταγγέλλει την στάση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ κ.Πλωμαρίτη, ο οποίος για 2ο μήνα αποσπά γιατρούς της Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Καβάλας για την κάλυψη εφημεριών στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης.
   Ο κ.Πλωμαρίτης προσπαθεί να λύση το πρόβλημα μιας κλινικής αδιαφορώντας για το γεγονόςότι με τις αποφάσεις του καθιστά προβληματική την λειτουργία δύο κλινικών.
  Η Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου της Καβάλας έχει μόνο δύο γιατρούς σε οργανική θέση και καλύπτει τις ανάγκες της χρησιμοποιώντας δύο αποσπασμένους γιατρούς από Κέντρα Υγείας, μία γιατρό από άλλη μονάδα του Νοσοκομείου μας και μία Επικουρική γιατρό η μισθοδοσία της οποίας στην παρούσα φάση αμφισβητείται. Η δύσκολη ισορροπία που έχει επιτευχθεί στην Παιδιατρική κλινική και εξασφαλίζει προς το παρών την εύρυθμη λειτουργία της  και την ανταπόκρισή της στο τεράστιο έργο που υλοποιεί, κινδυνεύει να καταρρεύσει με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Οι περιφερόμενοι γιατροί και η πλανοδιακή άσκηση της Ιατρικής στον χώρο του ΕΣΥ δεν είναι λύση, είναι απλά μια καταστροφική τακτική. Δεν θα παρακολουθήσουμε αδιαμαρτύρητα ούτε εμείς ,ούτε η κοινωνία της Καβάλας την κατάρρευση μιας τόσο σημαντικής κλινικής για το Νοσοκομείο και τον Νομό μας.
  Καλούμε τον κ.Πλωμαρίτηνα είναι συνεπής σε αυτά που λέει και ζητάει. Η παράκλησή του τον Δεκέμβρη για την κάλυψη εφημεριών στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Ξάνθης για ένα και μοναδικό μήνα, μετατράπηκε σε απόφαση για συνέχιση αυτού του καθεστώτος και τον Γενάρη,  με τον κίνδυνο να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.
  Η παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Καβάλας χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση. Χρειάζεται γιατρούς σε μόνιμες οργανικές θέσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες του σήμερα και να διασφαλισθεί το μέλλον της. Αυθαίρετες αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την σημερινή δύσκολη πραγματικότητα στην λειτουργία του Νοσοκομείου μας δεν είναι ανεκτές.

       Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της 14-12-2017

       Διεκδικούμε :

  • Υπογραφή νέας κλαδικής συμφωνίας.
  • Αποκατάσταση των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών μας απωλειών
  • Να πληρωθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα των Επικουρικών Γιατρών και να διασφαλισθεί περαιτέρω η απρόσκοπτη μισθοδοσία τους.
  • Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 
  • Μαζικές προσλήψεις ιατρών σε μόνιμες θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης