Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

"ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ|

Αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε με το επίδομα γάμου, το οποίο με έγγραφο της μισθοδοσίας ζητείται αναδρομικά από τους συναδέλφους από τριετίας (από 01-11-2011), το προεδρείο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. έχει να δηλώσει τα ακόλουθα: 1. Από τη σχετική αλληλογραφία (μεταξύ νοσοκομείου και επιτρόπου) την οποία μετά από σχετική αίτηση ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. έλαβε νομίμως, διαπιστώνεται ότι από τις 03-09-2014 το ζήτημα ήταν ήδη γνωστό και παρά την παρέλευση 2,5 περίπου μηνών, την ύπαρξη διαβιβαστικών εγγράφων εκατέρωθεν και την παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ. του νοσοκομείου μετά από εισήγηση του Διοικητικού Δντη για αναδρομική παρακράτηση του επιδόματος γάμου από τους ιατρούς (ο Διοικητικός Δντης είναι ο κατ' ανάθεση εκκαθαριστής για το Γ.Ν.Καβάλας), ουδέποτε ενημερώθηκε η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ούτε από τη Διοίκηση αλλά ούτε και από τον εκπρόσωπο των ιατρών στο Δ.Σ., ώστε να ενημερώσει με τη σειρά της τα μέλη της και να πράξει τα δέοντα για την εναντίωση στην απόφαση αυτήν και τη νομική υποστήριξη των συμφερόντων των συναδέλφων νοσοκομειακών ιατρών. 2. Μετά από αστραπιαίες ενέργειες του Προεδρείου της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. και αφού συμβουλευτήκαμε τους νομικούς μας συμβούλους και το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. (ενημερώθηκε παράλληλα και ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Κος Βαρνάβας)συγκλήθηκε άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση (26-11-2014), στην οποία εκτέθηκε το ζήτημα και παρουσιάστηκαν οι πιθανές του λύσεις, που προτάθηκαν από το νομικό μας σύμβουλο και το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., Κο Μιχαήλ. Με πρόταση του Προεδρείου της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. λοιπόν, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας από το σύνολο των παρευρισκόμενων στη συνέλευση συναδέλφων, στο γραφείο του Διοικητή και του ζητήθηκε η πραγματοποίηση έγγραφης δήλωσης εναντίωσης κατά της απόφασης του Δ.Σ. και του εγγράφου του Επιτρόπου, όπως ακριβώς πρότεινε ο Κος Μιχαήλ. Ο Διοικητής δεσμεύτηκε ενώπιον των συναδέλφων σχετικά και ανατέθηκε η σύνταξη της δήλωσης εναντίωσης στον Κο Μιχαήλ. 3. Εν αναμονή της κατάθεσης της δήλωσης εναντίωσης παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν στο γραφείο Μισθοδοσίας του νοσοκομείου για να δηλώσουν την άρνησή τους στη διαδικασία της αναδρομικής παρακράτησης του επιδόματος γάμου από 01-11-2011, σε σχετική λίστα που θα ανοιχτεί και η οποία θα πρωτοκολληθεί ενιαία στο τέλος της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί τόσο η ταλαιπωρία μας, αλλά και και να διευκολυνθεί παράλληλα και το ίδιο το νοσοκομείο (αποφυγή μεμονωμένης πρωτοκόλλησης δεκάδων εγγράφων και απώλεια εργατωρών στο πρωτόκολλο και τη μισθοδοσία). Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. θα βρίσκεται πάντα μπροστά, αγωνιζόμενη για τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων νοσοκομειακών ιατρών, μη φειδόμενη κόστους σε χρήμα και χρόνο και δείχνοντας ταχύτατα αντανακλαστικά ενάντια σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ιατρικής νοσοκομειακής κοινότητας της πόλης μας, η οποία ήδη ταλαιπωρείται σημαντικότατα από τα γνωστά σε όλους προβλήματα και δυσλειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου