Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΓΕΣΥΚ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατά τη πρώτη συνάντηση του νέου Δ.Σ της ΕΓΕΣΥΚ με το διοικητή του Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ η οποία διεξήχθη την Τρίτη 9/01/2019 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.    Οργανισμός του νοσοκομείου. Για το θέμα του οργανισμού του νοσοκομείου  ο διοικητής ανέφερε πως δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη από πλευράς του Υπουργείου.
2.    Προϋπολογισμός κονδυλίων εφημεριών. Αναμένεται από πλευράς διοίκησης στο προσεχές χρονικό διάστημα να εκδοθεί ο προϋπολογισμός για το έτος 2019 και να μας κοινοποιηθεί.
3.    Οργανικές θέσεις ιατρών. Δεν υπήρξε δέσμευση από πλευράς διοίκησης σχετικά με προκήρυξη των οργανικών κενών θέσεων του νοσοκομείου.
4.    Θέσεις ιατρών ΤΕΠ και τοποθέτησης τους. Οι θέσεις των ιατρών ΤΕΠ που θα πληρωθούν  είναι 7 και σύμφωνα με το διοικητή οι γιατροί που θα προσληφθούν θα στελεχώσουν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και όχι τις αντίστοιχες κλινικές.
5.    Θέματα Επικουρικών Ιατρών. Οι κενές θέσεις που προκύπτουν από την αποχώρηση ιατρών λόγω της λήξης της θητείας τους, θα καλυφθούν από τη λίστα αναμονής των επικουρικών ιατρών που τηρεί η 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Επίσης η διοίκηση δεσμεύθηκε για προκήρυξη επιπλέον θέσεων επικουρικών ιατρών βάσει του προϋπολογισμού του νοσοκομείου κ έπειτα από διαβούλευση με τις αντίστοιχες κλινικές, τα διοικητικά όργανα του νοσοκομείου και την ΕΓΕΣΥΚ.
6.    Πάρκινγκ νοσοκομείου. Για το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη χρήση του πάρκινγκ του νοσοκομείου από μη εργαζόμενους σε αυτό προτάθηκε από πλευράς ΕΓΕΣΥΚ η λύση της ελεγχόμενης πρόσβασης και από πλευράς διοίκησης δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση.
                                                   Για το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΚ


                       Η Πρόεδρος                                           Ο Γραμματέας
  
                   Λαμπίρη Κλαίρη                           Τεπελόπουλος Γιώργος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου