Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΗ

 

Του ιατρού …………………………

 

Θέμα: Διακομιδή διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών

 

Έχοντας υπόψη:

1. Ότι η διακομιδή διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών είναι ιατρική πράξη.

2. Ότι η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης (άρθρο 10 παρ. 1 Κ.Ι.Δ.) και όχι με διατάξεις νόμων.

3. Ότι η ΟΕΝΓΕ υιοθέτησε την τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της, ως προς την διάταξη του άρθρου 93 παρ. 1 του Ν. 4850/2021, σύμφωνα με την οποία η διακομιδή διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων ασθενών είναι ιατρική πράξη, η οποία δεν επιτρέπεται να εκτελείται από οποιασδήποτε ειδικότητας ιατρό, ούτε, πολύ περισσότερο, από ειδικευόμενο με την συμπλήρωση έξι (6) μηνών ειδικότητας, πραγματοποιείται από το ΕΚΑΒ, δια των κινητών μονάδων του, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ιατρούς, με γνώση στην επείγουσα ιατρική, εξειδίκευση σε ΜΕΘ και ΜΑΦ.

4. Ότι σκοπός της διακομιδής είναι η με ασφάλεια μεταφορά των διασωλημένων ή βαρέως πασχόντων ασθενών σε κατάλληλο τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου υποδοχής. Κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα της διακομιδής ως προς την αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς, η οποία προϋποθέτει ο ιατρός να έχει συγκεκριμένη εμπειρία στην προστασία του αεραγωγού, στην καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και στην επείγουσα ενδοτραχειακή διασωλήνωση στην περίπτωση που ο ασθενής αποσωληνωθεί ή χρειαστεί να διασωληνωθεί

ΔΗΛΩΝΩ

Ότι δεν μπορώ ν’ αναλάβω την εκτέλεση της ιατρικής πράξης της διακομιδής, επειδή δεν το επιτρέπει η ειδικότητά μου και το συμφέρον του ασθενούς. Η ιατρική πράξη δεν εκτελείται με εντολές. Επιλέγω να μην καταστώ δράστης αδικήματος σχετικού με την έκθεση, της βλάβης της υγείας του ασθενούς και πολύ περισσότερο της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

 

Ημερομηνία ……………..

 

Ο δηλών

 

……………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου