Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (31-05-17)

                                                                                                                Καβάλα 06-06-2017

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ.ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ.ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ
Κοινοποίηση :
Διοικητή 4ης ΥΠΕ
Διοικητή Γ.Ν.Καβάλας
ΠΙΣ
ΟΕΝΓΕ
Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΕΓΕΣΥΚ

1) Η ΓΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν.Καβάλας που συνήλθε την Τετάρτη 31-05-2017, μετά από συζήτηση για το σχέδιο νόμου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ» κατέληξε στα εξής:
        -Πρόκειται για πρόταση παντελώς ανεφάρμοστη στις συνθήκες του Νοσοκομείου μας  υπό την υπάρχουσα στελέχωση του Νοσοκομείου τόσο σε ειδικούς όσο και ειδικευόμενους γιατρούς. Η πρόταση, όπως διατυπώνεται, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην περίπτωση που συρρικνωθεί  το προσφερόμενο  έργο.   Υπό το προτεινόμενο καθεστώς είναι αδύνατη η τακτική λειτουργία των κλινικών ενώ και η εφημέρευση των κλινικών θα γίνει ακόμη πιο προβληματική από την σημερινή πραγματικότητα.
       -Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες η εφαρμογή του 48ώρου με τον τρόπο που προτείνεται, θα οδηγήσει  στο όνομα των αναγκών, σε ακόμη μεγαλύτερη απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων ,σε  αμφισβήτηση και τελικά κατάργηση του  καθεστώτος της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ως μόνης εργασιακής σχέσης των ιατρών του ΕΣΥ.
        -Η 12ωρη εφημερία είναι κυκλικό ωράριο . Η ΟΕΝΓΕ δεσμεύεται από προηγούμενες αποφάσεις (και συνεδρίων) για μη αποδοχή του κυκλικού ωραρίου ως τρόπο λειτουργίας των Νοσοκομείων. Τυχών εφαρμογή της  βάρδιας  σημαίνει  μία τεράστια επί τα χείρω ανατροπή στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της εφημερίας ακόμη και εκεί όπου τυχών επαρκεί το ιατρικό προσωπικό.
      -Η δυνατότητα του εκάστοτε Υπουργού να καθορίζει με Υπουργική απόφαση και την τελευταία λεπτομέρεια της εφημέρευσης από το επίπεδο της ΥΠΕ μέχρι την τελευταία κλινική της χώρας δημιουργεί συνθήκες απόλυτης αμφισβήτησης του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΥ. Η χωρίς «σταθερές» λειτουργία του συστήματος αμφισβητεί το παρών και το μέλλον του.
       -Η νομοθέτηση του σχεδίου νόμου όπως προτείνεται , ακόμη και αν οι προθέσεις  είναι οι καλύτερες και αποσκοπούν αποκλειστικά σε μια υβριδική εφαρμογή με στόχο την αποφυγή του προστίματος από την ΕΕ, θα οδηγήσει σε μια μακρά περίοδο  όπου στο όνομα της εξυπηρέτησης των ασθενών οι Νοσοκομειακοί γιατροί  θα λειτουργήσουν υπό καθεστώς αβεβαιότητας , εκβιαστικών διλημμάτων και απλήρωτης εργασίας.
      -Το νόμου ουσιαστικά καταργεί την 24ωρη  εφημέρευση των Κέντρων Υγείας αντικαθιστώντας την,  με λειτουργία σε δύο βάρδιες. Πρόκειται για υποβάθμιση της λειτουργίας τους  και καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών που εργάζονται σε αυτά.
      - Η υπέρβαση του 48ώρου, όπως συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια,  δεν αποτελεί επιθυμία και στόχο των γιατρών του ΕΣΥ , που στο εξής « θα ελέγχεται και θα περιορίζεται από την πολιτεία για  λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών». Η τήρηση του 48ώρου είναι στόχος των γιατρών του ΕΣΥ και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν μπορεί παρά να γίνει με την διαπραγμάτευση και υπογραφή μιας νέας Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας μεταξύ των γιατρών του ΕΣΥ(ΟΕΝΓΕ) και της πολιτείας, η οποία μεταξύ άλλων θα διευθετεί τον εβδομαδιαίο εργασιακό χρόνο των γιατρών στην κατεύθυνση της εφαρμογής του 48ώρου,  με μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
      - Οι ετήσιες Συλλογικές συμβάσεις εργασίας  που κάθε φορά θα επανακαθορίζουν τις ρυθμίσεις  με βάση την πραγματική κατάσταση της στελέχωσης του συστήματος και όχι τις εξαγγελίες, είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για την ουσιαστική διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών  που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του συστήματος και τα δικαιώματα των γιατρών του ΕΣΥ.

2)Η ΓΣ της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ν.Καβάλας που συνήλθε την Τετάρτη 31-05-2017,μετά από συζήτηση για το κείμενο  που δόθηκε  προς διαβούλευση και αφορά τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Συμβουλίων κρίσης και επιλογής γιατρών ΕΣΥ , κατέληξε στα εξής:
Α) για την συγκρότηση των Συμβουλίων κρίσης και Επιλογής
- Η συγκρότηση των συμβουλίων κρίσης και επιλογής γιατρών του ΕΣΥ δεν μπορεί να μην διασφαλίζει  την συμμετοχή του Νοσοκομείου και της κλινικής για την οποία προκηρύσσεται η κάθε θέση.
-Δεν κατανοούμε τον ρόλο και την σκοπιμότητα της παρουσίας Διοικητικού υπαλλήλου στο Συμβούλιο κρίσης.
-Θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την παρουσία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων  και του Συντ.Διευθυντή της κλινικής  για την οποία προκηρύσσεται η θέση.
Με βάση τα παραπάνω  προτείνουμε τα Συμβούλια  κρίσης και Επιλογής να απαρτίζονται:
α) από έναν /μία διοικητή/τρια  νοσοκομείου της ΥΠΕ όπως προβλέπει το κατατεθέν κείμενο
β)από τον εκλεγμένο πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για το οποίο προκηρύσσεται η θέση με αντικαταστάτη του τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο του ΕΣ.
γ)τον Συντονιστή Διευθυντή ή Επιστημονικά υπεύθυνο Δντή της κλινικής με αντικαταστάτη τον αναπληρωτή του.
δ) δύο (2) γιατρούς με βαθμό διευθυντή  / τριας  ή  Συντονιστή που  επιλέγονται με τον τρόπο που ορίζεται στο κείμενο.
Β)Για την Μοριοδότηση των κριτηρίων (πρώτη φάση αξιολόγησης )
-Συμφωνούμε με τον τρόπο μοριοδότησης (συντελεστές και χρονικά όρια ) για το κριτήριο της προϋπηρεσίας.
-Στο κριτήριο του Επιστημονικού έργου θα πρέπει να προβλεφθεί για τις εργασίες σε συνέδρια του εσωτερικού και  η βαθμολόγηση ως τρίτο, τέταρτο κλπ όνομα με συντελεστή 0,5. Η ίδια ακριβώς πρόβλεψη προτείνουμε να ισχύσει και για τις δημοσιεύσεις σε μη αξιολογημένα περιοδικά. Συμφωνούμε με τις λοιπές προβλέψεις για την  μοριοδότηση του κριτηρίου «Επιστημονικό έργο».
-Συμφωνούμε με τον τρόπο μοριοδότησης στο κριτήριο του εκπαιδευτικού έργου τόσο για τις θέσεις των Επιμελητών όσο και για τις θέσεις των Διευθυντών.
Γ) Για την διαδικασία της Συνέντευξης των 5 πρώτων υποψηφίων (δεύτερη φάση αξιολόγησης):
  Η διαδικασία της συνέντευξης πρέπει να είναι μια ελεύθερη διαδικασία όπου το σύνολο των μελών της επιτροπής υποβάλλει ερωτήσεις  που αφορούν το ποιοτικό στοιχείο των προσόντων που βαθμολογήθηκαν κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας καθώς και οτιδήποτε αφορά ιδιαιτερότητες της υπό προκήρυξη θέσης  και βαθμολογεί με ανώτατο όριο τα 150 μόρια για θέσεις Επιμελητών και  τα 200 μόρια για διευθυντικές θέσεις. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της επιτροπής καθορίζει την τελική βαθμολογία της συνέντευξης η οποία προστιθέμενη στην βαθμολογία της πρώτης φάσης  καθορίζει την τελική βαθμολογία των πέντε πρώτων υποψηφίων.
Δ) Θεωρούμε ως κομβικής σημασίας την νομική διασφάλιση της τήρησης των χρονικών προθεσμιών για κάθε φάση της διαδικασίας.

                                                                                                             Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου