Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Απόφαση ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ για την νυκτερινή λειτουργία του ΤΕΠ

                                                                                                                         Καβάλα 28-06-2017

                                                           Απόφαση ΔΣ ΕΓΕΣΥΚ

   Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ στην συνεδρίαση της 28-06-2017 ασχολήθηκε με το θέμα που προέκυψε στην νυκτερινή λειτουργία του ΤΕΠ.
   Το ΤΕΠ μέχρι την 26-05-2017 , οπότε και εκδηλώθηκε η πρωτοβουλία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, λειτουργούσε κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια με την παρουσία Γραμματείας στον χώρο του ΤΕΠ . Η νυκτερινή βάρδια  λειτουργούσε χωρίς γραμματειακή υποστήριξη λόγω της άρνησης των Διοικητικών Υπαλλήλων να εργασθούν σε νυκτερινό ωράριο.
   Είναι γνωστό ότι  από την πλευρά τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης Διοίκησης έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες να διασφαλισθεί η παρουσία γραμματείας κατά την νυκτερινή βάρδια λειτουργίας του ΤΕΠ, οι οποίες  όμως στο σύνολό τους απέβησαν άκαρπες . Στις 26-05-2017 με τον τίτλο «Νέες οδηγίες για Εισαγωγή νέου ασθενή/Δημιουργία περιστατικού ΤΕΠ για ημέρες/ώρες που δεν υπάρχει γραμματεία» αναρτήθηκε κείμενο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σύμφωνα με το οποίο  το έργο της Γραμματείας όπως γίνεται την πρωινή και απογευματινή βάρδια,  θα πρέπει να εκτελείται  κατά την νυκτερινή βάρδια από τους εφημερεύοντες στο ΤΕΠ γιατρούς τις ημέρες και ώρες που δεν υπάρχει Γραμματεία.
   Πρόκειται για πράξη αυθαίρετη, απαράδεκτη, προσβλητική για τους γιατρούς , η οποία με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επιχειρείται μέσα από τετελεσμένες διαδικασίες που γίνονται από το τμήμα πληροφορικής (κλείδωμα του προηγούμενου λογισμικού συστήματος ,αδυναμία χειρόγραφης λειτουργίας ) να υποχρεωθούν οι γιατροί με εκβιαστικό τρόπο να αποδεχθούν την πρακτική αυτή στο όνομα της εξασφάλισης πόρων για το Νοσοκομείο και της αδυναμίας αντιμετώπισης και διαχείρισης των ασθενών του ΤΕΠ με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέραν του επιβαλλόμενου.
   Από την πρώτη στιγμή εκδηλώσαμε την αντίθεσή μας . Είναι αδιανόητο το ίδιο έργο που κατά την πρωινή και απογευματινή βάρδια εκτελείται από Διοικητικούς Υπαλλήλους να εκτελείται κατά την νυκτερινή βάρδια από τους εφημερεύοντες γιατρούς.
   Οι γιατροί του Νοσοκομείου μας  πάντα υπήρξαν αρωγοί στην προσπάθεια για την μηχανοργάνωση του Νοσοκομείου. Στηρίξαμε διαχρονικά με κάθε τρόπο την ηλεκτρονική λειτουργία και θεωρούμε ότι αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν , συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η στάση μας όμως αυτή  δεν πρέπει να παρεξηγηθεί. Κάθε περαιτέρω βήμα θα γίνεται αφού η Διοίκηση του Νοσοκομείου διασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν θα ανεχθούμε πρακτικές που μεταφέρουν στις πλάτες των γιατρών καθήκοντα  που προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις εργασιακές μας υποχρεώσεις.
  Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ στην συνεδρίαση της 28-06-17 αποφάσισε :
1.Σε ένδειξη καλής θέλησης να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση που μας έγινε για αναμονή μέχρι την Δευτέρα 03-07-2017 οπότε και θα μας παρουσιασθεί μια νέα πρόταση για την νυκτερινή λειτουργία του ΤΕΠ.
2.Να συζητήσει οποιαδήποτε  πρόταση για την λειτουργία του ΤΕΠ με την προϋπόθεση αυτή να  είναι  πρωτίστως  λειτουργική και να απαιτεί από τους γιατρούς αποκλειστικά την εκτέλεση των ιατρικών τους καθηκόντων.
3.Σε περίπτωση που και η νέα πρόταση της Διοίκησης διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν της 26-05-2017, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση της ΕΓΕΣΥΚ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με αποκλειστικό θέμα την λήψη αποφάσεων για την κατάργηση της στην πράξη .
\
                                                                                                                   Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

  

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου