Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την καταβολή εφημεριών  

Η τροπολογία του υπουργείου Υγείας για την καταβολή εφημεριών έγινε επιτέλους γνωστή και προβλέπει τα εξής:

«Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων α) εφημεριών ιατρών των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγηνήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΙΤΣ και του ΕΚΑΒ και β) προσθέτων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαναπό τον Οκτώβριο 2012 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθ΄ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού ή και χωρίς την τήρησή των περί αναλήψεως διατάξεων δύνανται να εκκαθαριστούν όλες εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας τρέχοντος έτους κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων».

Με βάση την κατάθεση της παραπάνω τροπολογίας ο κ. Βεκρής εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απέστειλε «Εξαιρετικά Επείγον» έγγραφο στις ΥΔΕ των νομών με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών, δεδομένου ότι οι οι προτεινόμενες διατάξεις παρέχουν στις Υπηρεσίες πλήρη κάλυψη.

Πηγη: ygeianet.gr

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Αναδιανομή ρόλων στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Την Τετάρτη 26-03-2013 και ώρα 19:00 συνήλθε το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. και μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα την αναδιαμόρφωση του σχήματος του Δ.Σ. ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χάρης Τριανταφυλλίδης, Επιμελητής Β΄ Μ.Ε.Θ.,

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξης Πολίτης, Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης Αδαμόπουλος, Επιμελητής Β΄ Ουρολογίας,

ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελευθερία Σπεντζούρα, Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας,

ΤΑΜΙΑΣ
Δημήτρης Δεμερτζής, Διευθυντής Ακτινολογίας,

ΜΕΛΗ
Εύα Ζαρομυτίδου, Επιμελήτρια Α', Πυρηνικής Ιατρικής,
Νικηφόρος Καραγιάννης, Ειδικευόμενος Χειρουργικής.