Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Δικαστική Δικαίωση

    Εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου Καβάλας αναφορικά με την έφεση που ασκήσαμε ως ΕΓΕΣΥΚ ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας  για το θέμα των απλήρωτων εφημεριών των ειδικευομένων του 2012.
   Η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν θετική και έτσι το Νοσοκομείο υποχρεούται να προχωρήσει στην πληρωμή των απλήρωτων εφημεριών των ειδικευομένων του 2012. Η απόφαση που αφορά 21 συναδέλφους, επιδόθηκε από Δικαστική Επιμελήτρια στην Διοίκηση του Νοσοκομείου την 22-03-2017.
                                                                                                    Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Θέσεις του ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον νέο Οργανισμό του Γ.Ν.Καβάλας

                                                                                                  Καβάλα 27-03-2017

Γενικές θέσεις: 
 Ο νέος οργανισμός του Γ.Ν.Καβάλας  θα πρέπει να εγγυάται την περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου ώστε αυτό να μπορέσει τόσο στις σημερινές συνθήκες όσο και στα επόμενα χρόνια, να ανταποκριθεί στις ανάγκες  του νομού Καβάλας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας.
   Δυστυχώς η συζήτηση για τον νέο οργανισμό γίνεται χωρίς να υπάρχει «Υγειονομικός χάρτης» και χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποιος συγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια. Αυτό μας υποχρεώνει να σχεδιάσουμε το αύριο του Νοσοκομείου μας, με βάση την σημερινή πραγματικότητα, το είδος και το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των δομών του και τις υγειονομικές ανάγκες όπως τις βιώνουμε σήμερα αλλά και τις προβλέπουμε για το αύριο,  χωρίς  να υπάρχει κάποια αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες που πρέπει αυτό το Νοσοκομείο να καλύψει στο μέλλον.
  Ταυτόχρονα ιδιαίτερα αρνητικό είναι το γεγονός ότι η διαβούλευση για τον νέο οργανισμό γίνεται ενώ έχει ανακοινωθεί ότι επίκεινται σημαντικές δομικές αλλαγές στον χώρο του ΕΣΥ την τελική μορφή των οποίων όμως δεν γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος αυτό που σχεδιάζουμε και προτείνουμε να μην ανταποκρίνεται επαρκώς στο νέο τοπίο που η πολιτική ηγεσία διατείνεται ότι θα δημιουργήσει.
   Τέλος ο σχεδιασμός για το σήμερα και το αύριο του Νοσοκομείου δεν πρέπει  να γίνει με βάση την σημερινή δύσκολη πραγματικότητα της υποχρηματοδότησης  και της υποστελέχωσης  που διαμόρφωσαν οι μνημονιακές πολιτικές  τα τελευταία επτά χρόνια στον χώρο της υγείας. Ο «οργανισμός» πρέπει να βλέπει στο αύριο με βασικό κριτήριο τις ανάγκες των πολιτών για πλήρεις , δημόσιες, δωρεάν, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες υπηρεσίες υγείας.

    Η σημερινή πραγματικότητα:
 Το ΓΝΚαβάλας αποτελεί υγειονομική μονάδα που παρέχει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας και σε κάποιες ειδικότητες Τριτοβάθμιας περίθαλψης. Αποτελεί μία υβριδική υγειονομική δομή που διαμορφώθηκε από ιστορικές συγκυρίες, πολιτικές πρωτοβουλίες τοπικών φορέων και παραγόντων αλλά  και προσπάθειες μεμονωμένων γιατρών ή ομάδων ιατρών που επεδίωξαν την ανάπτυξη σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να προσφέρει σήμερα το σύνολο των υπηρεσιών  που πρέπει να προσφέρει ένα δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο και ταυτόχρονα να έχει αναπτύξει κλινικές και δραστηριότητες που να καλύπτουν ανάγκες και άλλων νομών. Την θέση του στις Υγειονομικές δομές της περιφέρειας τα τελευταία επτά χρόνια καθόρισαν τέσσερεις παράγοντες :
  • ·         Ο αριθμός των οργανικών κλινών του ( 420 στον τελευταίο οργανισμό)
  • ·         Ο χαρακτηρισμός του ως Νοσοκομείο ανάσχεσης στον άξονα μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης.
  • ·         Η νέα κτιριακή υποδομή στην οποία μεταφέρθηκε το 2010.
  • ·         Η τεράστια προσπάθεια που έκανε το ιατρικό ,νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ώστε παρά τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν από την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση , να διατηρήσει το Νοσοκομείο ένα επίπεδο λειτουργίας αξιόπιστο, αντίστοιχο των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη λειτουργική κατάσταση από αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στην χώρα.

   Σημαντική παράμετρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο είναι η ουσιαστικά παντελής έλλειψη δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην πόλη της Καβάλας και η δυσλειτουργία των Κέντρων Υγείας του Νομού κάτι που δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στην λειτουργία του , το επιβαρύνει σημαντικά και δεν του επιτρέπει να παίξει τον ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Η ανάπτυξη Δημόσιου Συστήματος Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και η επικέντρωση του Νοσοκομείου σε αποκλειστικά Νοσοκομειακές Υπηρεσίες αποτελεί όρο για την ανάπτυξη και το μέλλον του.

Ερωτήματα που απασχολούν τον διάλογο για τον νέο οργανισμό :
1) Πως πρέπει να χαρακτηρισθεί το Νοσοκομείο; Περιφερειακό ή Νομαρχιακό;
   Εδώ και πολλά χρόνια  έχουν καταργηθεί αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Στην χώρα λειτουργούν Γενικά και κάποια ειδικά Νοσοκομεία. Κάποια Γενικά Νοσοκομεία είναι Πανεπιστημιακά. Ο διάλογος για τον χαρακτηρισμό του Νοσοκομείου σε «Περιφερειακό Νοσοκομείο» χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτά τελικά θα θεσμοθετηθούν και με ποια χαρακτηριστικά ,  μπορεί να αποβεί  αποπροσανατολιστικός και εν τέλει ατελέσφορος για το μέλλον του Νοσοκομείου μας. Στόχος μας με βάση την σημερινή πραγματικότητα του ΕΣΥ θα πρέπει να είναι ένα Νοσοκομείο το οποίο θα διατηρήσει κατ΄ελάχιστον τον αριθμό των 420 οργανικών κλινών και θα συνεχίσει να κατέχει έναν ισχυρό περιφερειακό ρόλο όπως έχει σήμερα και όπως περαιτέρω σε συγκεκριμένους τομείς πρέπει να αναπτύξει.
  Το νοσοκομείο μας σχετικά πρόσφατα (το 2010) έχει μεταφερθεί σε νέο κτήριο, επομένως η κτηριακή του υποδομή για τα επόμενα χρόνια θεωρείται δεδομένη και άρα η ανάπτυξή του θα πρέπει να χωρά στις κτηριακές του υποδομές.  
2) Πρέπει να διατηρηθούν οι διπλές κλινικές ή αυτές πρέπει να συνενωθούν;
   Στο Νοσοκομείο μας λειτουργούν δύο Χειρουργικές , δύο Παθολογικές και δύο Πνευμονολογικές κλινικές.
    Σε ότι αφορά τις Χειρουργικές και Παθολογικές κλινικές θεωρούμε ότι αυτές πρέπει να συνεχίσουν την λειτουργία τους ως έχουν. Η θέση μας αυτή προκύπτει από την αντίληψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις δύο αυτές ειδικότητες, που αποτελούν τους πυλώνες της καθημερινής εφημέρευσης,  να λειτουργούν διπλά αυτοτελή τμήματα γιατί έτσι διασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία της εφημερίας και η καλύτερη διαχείριση των ασθενών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αυτές οι κλινικές σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει καθημερινά όλο το χρόνο, να διαθέτουν παρ΄ήμέρα την δυνατότητα να διαχειρισθούν τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφημεριακή και τακτική τους λειτουργία σε καθεστώς κλειστής εφημερίας.
   Σε ότι αφορά τις δύο Πνευμονολογικές κλινικές θεωρούμε ότι και αυτές πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν. Η ύπαρξη και η ανάπτυξη των Πνευμονολογικών κλινικών στην Καβάλα καθορίσθηκε σε σημαντικό βαθμό από ιστορικούς λόγους. Πρόκειται για τις μοναδικές Πνευμονολογικές κλινικές που με εξαίρεση την Αλεξανδρούπολη υπάρχουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Νοσοκομείο της Καβάλας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ως Πνευμονολογικό κέντρο αναπτύσσοντας όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες και υποδομές και για τον λόγο αυτό η ύπαρξη δύο κλινικών είναι σημαντική.
  Τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι η παρουσία των διπλών κλινικών αποτελεί ισχυρό στοιχείο της δυναμικότητας και της ανάπτυξης του Νοσοκομείου. Τυχών συνένωσή τους θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον «οργανισμό του Νοσοκομείου» , στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στην στελεχιακή τους επάνδρωση σε ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς. Η εμπειρία από συνενώσεις κλινικών που έγιναν σε όμορα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα αρνητική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Νοσοκομείο της Δράμας όπου κοινό αίτημα των θεσμικών φορέων είναι η επαναδημιουργία 2ης Παθολογικής κλινικής.
3)Τι θα γίνει με υποστελεχωμένα τμήματα; Πρέπει να αναπτυχθούν νέα τμήματα;
Θεωρούμε πως κανένα τμήμα δεν πρέπει να κλείσει , ενώ πρέπει να αναπτυχθούν και νέα.
-Άμεσα να λειτουργήσει το ΤΕΠ ως ανεξάρτητο τμήμα με γιατρούς που θα προσληφθούν για αυτό αλλά και θα εργασθούν σε αυτό.
-Να στελεχωθεί και να λειτουργήσει με τους απαραίτητους γιατρούς το Ογκολογικό τμήμα.
-Να στελεχωθεί και να λειτουργήσει με τους απαραίτητους γιατρούς το Ρευματολογικό τμήμα(μοναδικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα μαζί με αυτό του Νοσοκομείου Αγ.Παύλος Θεσσαλονίκης)
-Να λειτουργήσει Γαστρενερολογικό τμήμα.
-Να λειτουργήσει μετά από την απαραίτητη στελέχωση η μονάδα Αναπνευστικής ανεπάρκειας.
-Να λειτουργήσει μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων.
-Να λειτουργήσει τμήμα αγγειογραφίας-αιμοδυναμικό στα πλαίσια του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.
-Να λειτουργήσει μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας.
-Να αποκτήσει το Νοσοκομείο Δερματολόγο, Ενδοκρινολόγο, Γναθοχειρουργό, Αγγειοχειρουργό, Ιατροδικαστή,  Γιατρό Εργασίας.
  Με βάση τα παραπάνω και παίρνοντας υπόψη και την σημερινή δομή και λειτουργία του Νοσοκομείου αλλά και τις ανάγκες που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν, θεωρούμε ότι ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου σε ότι αφορά την Δομή της Ιατρικής Υπηρεσίας πρέπει να προβλέπει τα παρακάτω:
Α) Παθολογικός τομέας με δυναμικότητα  216  οργανικών κλινών.
Στον τομέα ανήκουν οι παρακάτω μονάδες (για κάθε κλινική καταγράφεται ο αριθμός των προβλεπόμενων οργανικών κλινών και των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ειδικών ιατρών όπως και τα ειδικά ιατρεία που λειτουργούν από τις κλινικές καθώς θεωρούμε σημαντική την αποτύπωσή τους στον νέο οργανισμό):
      1) Α΄Παθολογική κλινική : 28 κλίνες , 5 ιατροί
      2) Β΄Παθολογική κλινική : 27 κλίνες, 5 ιατροί
Ειδικά ιατρεία : Διαβητολογικό, Υπέρτασης , Παχυσαρκίας ,  Λοιμώξεων
3)Ρευματολογική κλινική : 7 κλίνες , 3 ιατροί
4)Ογκολογική κλινική : 7 κλίνες , 4 ιατροί εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θα πρέπει να είναι Αιματολόγος .
5)Νεφρολογικό τμήμα : κλινική 10 κλίνες
                                         ΜΤΝ : 21 κλίνες
                                         Συνολικά : 5 ιατροί
                                         Ειδικά ιατρεία : Υπέρτασης , Λιπιδίων 
6)Γαστρεντερολογικό : θεωρούμε απαραίτητη και σημαντική την ανάπτυξη ενός νέου τέτοιου τμήματος με 5 οργανικές κλίνες και 3 γιατρούς.
7) Α΄Πνευμονολογική κλινική  : 18 κλίνες , 5 ιατρούς
    Β΄Πνευμονολογική κλινική: 12 κοινές κλίνες, έξι κλίνες Μονάδας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (σύνολο 18 κλίνες). Συνολικά 5 ιατροί.
Στα πλαίσια των Πνευμονολογικών κλινικών λειτουργούν :
       -Εργαστήριο μελέτης Ύπνου ( 3κλίνες )
       -Βρογχοσκοπικό εργαστήριο
       -Αναπνευστικό εργαστήριο
       -Αντιφυματικό ιατρείο
       -Ιατρείο διακοπής καπνίσματος
 Ο τρόπος λειτουργίας και η κατανομή της ευθύνης για την λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων γίνεται με απόφαση του ΔΣ το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τόσο σε επίπεδο δραστηριοτήτων όσο και σε επίπεδο στελέχωσης την ισομερή ανάπτυξη των δύο κλινικών.
8)   Καρδιολογική κλινική : 22 κοινές κλίνες και 6 κλίνες της ΜΕΘ Καρδιολογικής (σύνολο 28 κλίνες). Συνολικά 7 ιατροί
9)Νευρολογική κλινική : 10 κλίνες. Ανάπτυξη Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε 2 επιπλέον κλίνες. Συνολικά 12 κλίνες , 5 ιατροί.
10)Παιδιατρικό τμήμα : 19 κοινές κλίνες και 10 κλίνες στην μονάδα νεογνών(29 κλίνες). Συνολικά 6 ιατροί εκ των οποίων δύο Νεογνολόγοι.
11) Μονάδα Μεσογειακής αναιμίας : 3 οργανικές κλίνες , 1 ιατρός
  Στην δύναμη του Παθολογικού Τομέα πρέπει να ενταχθούν λειτουργώντας ως σύμβουλοι ιατροί στο Νοσοκομείο ένας Ενδοκρινολόγος και ένας Δερματολόγος.
  Με βάση την κτιριακή υποδομή του Νοσοκομείου θα μπορούσαν χωροταξικά να διακριθούν οι παρακάτω Ενότητες :
Α΄Παθολογική Ενότητα :  Μία Παθολογική κλινική ( Α΄ή Β΄) , Ρευματολογική κλινική,
                                               Ογκολογική κλινική.
Β΄Παθολογική Ενότητα : Μία Παθολογική κλινική ( Α΄ή Β΄)  , Νεφρολογική κλινική,
                                              Γαστρεντερολογική κλινική.
Γ΄Παθολογική Ενότητα : Καρδιολογική κλινική , ΜΕΘ Καρδιολογικής
                                              Νευρολογική κλινική , μονάδα ΑΕΕ.
Δ΄Παθολογική Ενότητα : Α΄Πνευμονολογική κλινική , Β΄Πνευμονολογική κλινική
                                               Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας.
Παιδιατρική Ενότητα : Παιδιατρική κλινική, μονάδα νεογνών , τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας

Β) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα  166  κλινών.
  Στον τομέα ανήκουν οι παρακάτω μονάδες (για κάθε κλινική καταγράφεται ο αριθμός των προβλεπόμενων οργανικών κλινών και των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ειδικών ιατρών όπως και τα ειδικά ιατρεία που λειτουργούν από τις κλινικές):
1.      Α΄ Χειρουργική κλινική :  22 κλίνες , 5 ιατροί
2.      Β΄ Χειρουργική κλινική :  22 κλίνες , 5 ιατροί
  Ειδικά ιατρεία : ιατρείο μαστού.
3.      Ουρολογική κλινική : 20 κλίνες , 4 ιατροί
  Στα πλαίσια της Ουρολογικής κλινικής λειτουργεί ενδοσκοπικό τμήμα ,  θα λειτουργήσει Μονάδα Εξωσωματικής λιθοτριψίας και ιατρείο Λιθίασης.
4.      Νευροχειρουργική κλινική : 20 κλίνες , 5 ιατροί
5.      Ορθοπαιδική κλινική : 27 κλίνες , 6 ιατροί
6.      ΩΡΛ : 12 κλίνες , 4 ιατροί
 Ειδικό ιατρείο : ιατρείο Ακοής και Ιλίγγου.
7.      Μαιευτική Γυναικολογική κλινική : 23 κλίνες , 7 ιατροί
8.      Οφθαλμολογική κλινική : 20 κλίνες , 5 ιατροί
9.      Αναισθησιολογικό τμήμα : 11 ιατροί
     -ειδικό ιατρείο : ιατρείο πόνου
   -το τμήμα θα αναπτύξει δομές αναισθησίας σε απομακρυσμένους   χώρους
   Μονάδα μεταναισθητικής φροντίδας , μονάδα προαναισθητικής αξιολόγησης.
10.  Οδοντιατρικό τμήμα : 4 Οδοντίατροι
  Στην δύναμη του Χειρουργικού Τομέα εντάσσονται  λειτουργώντας ως σύμβουλοι ιατροί στο Νοσοκομείο  ένας Αγγειοχειρουργός , ένας Θωρακοχειρουργός και ένας Γναθοχειρουργός.
  Με βάση την κτιριακή υποδομή του Νοσοκομείου θα μπορούσαν χωροταξικά να διακριθούν οι παρακάτω Ενότητες :
Α΄Χειρουργική Ενότητα : Μία  Χειρουργική κλινική (Α΄ ή Β΄) , Νευροχειρουργική κλινική
Β΄Χειρουργική Ενότητα : Μία Χειρουργική κλινική (Α΄ή Β΄) , Ουρολογική κλινική
Γ΄Χειρουργική Ενότητα : Ορθοπαιδική κλινική, ΩΡΛ
Δ΄Χειρουργική Ενότητα : Μαιευτική Γυναικολογική κλινική , Οφθαλμολογική κλινική
Γ΄) Εργαστηριακός Τομέας :
1)  Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα στο οποίο  λειτουργούν :
                                     - Ακτινολογικό τμήμα
                                     - Τμήμα ακτινοσκοπήσεων (ειδικές εξετάσεις)
                                     - Τμήμα υπερήχων
                                     - Μαστογράφος
                                     - Οστική μέτρηση
                                     - Αξονικός Τομογράφος
                                     - Μαγνητικός Τομογράφος
                                     - Δημιουργείται τμήμα Αγγειογραφίας – Αιμοδυναμικό
Συνολικά 10 ιατροί
2)Τμήμα Βιοπαθολογίας στο οποίο λειτουργούν :
                                       -αιματολογικό εργαστήριο
                                       -Μικροβιολογικό εργαστήριο
                                       -Ανοσολογικό εργαστήριο
                                       -Βιοχημικό εργαστήριο
                                       -Μοριακό εργαστήριο
Το τμήμα λειτουργεί υπό ενιαία Διεύθυνση. Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει υπεύθυνος ιατρός. Συνολικά 7 ιατροί.
3) Παθολογοανατομικό τμήμα : 3 ιατροί.
4)Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής : 3 ιατροί.
5) Κυτταρολογικό τμήμα : συνέχιση της λειτουργίας ως κέντρο προσυμπτωματικού ελέγχου Γενικού πληθυσμού 4 Νομών (Σέρρες , Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα) , ανάπτυξη κλινικής Κυτταρολογίας. Συνολικά 3 ιατροί.
6)Τμήμα Αιμοδοσίας : εργαστήριο Κυτταρομετρίας, τμήμα πρόληψης Μεσογειακής αναιμίας , Αιματολογικό ιατρείο , κινητή μονάδα για εξορμήσεις. Συνολικά 4 ιατροί και 1 Βιολόγος.
Δ΄) Διατομεακά τμήματα με δυναμικότητα 21 κλίνες:
              Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών : 5 ιατροί
              Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας : 9 κλίνες
              Μονάδα Εντατικής Θεραπείας : 12 κλίνες , 8 ιατροί.
              Ιατροδικαστική Υπηρεσία : 1 ιατρός
              Ιατρική εργασίας : 1 ιατρός
Ε΄)Τομέας Ψυχικής Υγείας  δυναμικότητας 25 κλινών. 
Περιλαμβάνει την ψυχιατρική κλινική , δύο προστατευόμενα Διαμερίσματα Αυτόνομης Διαβίωσης, νοσοκομείο ημέρας , ΚΟΙΣΠΕ Τομέα Ψυχικής Υγείας Καβάλας και  το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας. Πρέπει ο οργανισμός να προβλέπει την δημιουργία κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας καθώς και την δημιουργία οικοτροφείου.
 Συνολικά 8 ιατροί.
  Το σύνολο των παραπάνω περιγράφει ένα Νοσοκομείο δυναμικότητας 428 κλινών στο οποίο θα εργάζονται 168 ειδικοί ιατροί.


    Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ ασφαλώς έχει άποψη και για την διάρθρωση και λειτουργία και των λοιπών, πέραν της Ιατρικής, υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Θα περιμένουμε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των αρμόδιων θεσμικών φορέων και οργάνων και αν κρίνουμε απαραίτητο θα τοποθετηθούμε συμπληρωματικά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην αναγκαιότητα ο νέος οργανισμός να προβλέπει την ύπαρξη Γραμματειακής Υποστήριξης  για την λειτουργία του συνόλου των κλινικών και  εργαστηρίων του Νοσοκομείου.

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

2 Μάρτη 24ωρη απεργία ΟΕΝΓΕ για το ασφαλιστικό

  
                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Από 1/1/2017 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ν. Κατρούγκαλου. Με το νόμο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ προστίθεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των αντι-ασφαλιστικών νομοθετημάτων των προηγούμενων κυβερνήσεων.                                                                                     
Ø  Μειώνονται οι συντάξεις μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού τους.
Ø  Επιβάλλονται νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Χαρακτηριστικό είναι ότι αν κάποιος επιθυμεί να θεμελιώσει δικαίωμα και για δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη ή να συνεχίσει την ασφάλιση του και σε δεύτερο φορέα ασφάλισης επιβαρύνεται και με την εργοδοτική εισφορά. Το ύψος της δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται στο 20% των συντάξιμων αποδοχών.                                                                     
Ø  Τριπλασιάζεται σχεδόν το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών αφού αυξάνεται σταδιακά από 6,67% στο 20%.
Ø  Επιβάλλονται εισφορές 20% στους άνεργους γιατρούς που ασφαλίζονται υποχρεωτικά, π.χ. ειδικευόμενοι που είναι στην ανομονή από το ένα κομμάτι της ειδικότητας στο άλλο.   
Ø  Ολοκληρώνεται η εγκληματική κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΑΥ μετά το τζογάρισμα στο χρηματιστήριο, τα ομόλογα και το κούρεμα του PSI.                                                                            
Ø  Η ενοποίηση των ταμείων θα έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση των παροχών Υγείας και Πρόνοιας και την εξίσωση προς τα κάτω.
Το νέο έγκλημα στο Ασφαλιστικό δεν αφήνει κανέναν στο απυρόβλητο. Δεν αφορά μόνο τους συναδέλφους παλιούς ασφαλισμένους ούτε μόνο αυτούς που τους απομένουν λίγα χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. Αφορά κυρίως τους νέους συναδέλφους, ειδικευόμενους, επικουρικούς που για να πάρουν πλήρη σύνταξη θα πρέπει να δουλεύουν δυο ζωές... τουλάχιστον.
Μας αφορά όλους. Γιατί το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη είναι και η ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη.                                                                                                            
Η ασφάλιση μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση, δημιουργείται το πλαίσιο για την απεμπλοκή του κράτους. Ενταφιάζεται οριστικά ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης, δικαίωμα δεκαετιών κατακτημένο με αγώνες.  Η ανταποδοτικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αυτοχρηματοδότηση των ταμείων απ’ τους εργαζόμενους, μεταφράζεται σε συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και σε συνεχείς αυξήσεις των εισφορών για να «βγαίνει» το ταμείο.                                                                                                                                                                                   
Στόχος η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, πλευρά του οποίου είναι και η ασφάλιση, πάγια απαίτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό άλλωστε υπηρετούν οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες της Ε.Ε για τη σύνταξη και την ασφάλιση.
Ταυτόχρονα, η συνειδητή απαξίωση της Κοινωνικής Ασφάλισης στρώνει το έδαφος για τα πιράνχας των ιδιωτικών ασφαλιστικών και των επιχειρηματικών ομίλων  της Υγείας για να κάνουν χρυσές δουλειές.                   

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με τους «θεσμούς» συμφώνησαν σε ομοβροντία αντιλαϊκών μέτρων για μετά το 2018 συν όλα αυτά που περιλαμβάνονται στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Νέα καρατόμηση του αφορολόγητου, νέο χτύπημα στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό.
Στο χώρο της Υγείας είναι στα σκαριά νέες ανατροπές σε βάρος των δικαιωμάτων των υγειονομικών και των ασθενών. Νέες αντιδραστικές αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων, στην ιατρική εκπαίδευση, νέο χτύπημα  στο ωράριο  των  γιατρών. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό...   
Δεν έχουμε άλλα περιθώρια για αυταπάτες. Δεν συμβιβαζόμαστε με το κλίμα της ηττοπάθειας και της μοιρολατρίας.
                                                                                                        
Περνάμε στην αντεπίθεση! Δίνουμε μαζική μαχητική απεργιακή απάντηση!
Να αποτελέσει η απεργία στις 2 Μάρτη το εφαλτήριο για νέους αγώνες. Από κοινού με τους υπόλοιπους υγειονομικούς, τους ασθενείς, όλο το λαό  να παλέψουμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας στη μόνιμη δουλειά, στην υγεία, στην ασφάλιση. Να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Απαιτούμε - διεκδικούμε:
Ø  Κατάργηση όλων των αντι-ασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                                                                                                      
Ø  Επιδότηση στο 80% του μισθού και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του άνεργου γιατρού, κατά τη διάρκεια της αναμονής για ειδικότητα.
Ø  Άμεση καταβολή των οφειλών του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Πλήρης κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων αποθεματικών των ταμείων. Όχι στο «τζογάρισμα» των αποθεματικών.
Ø  Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Άμεση λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των υγειονομικών.
Ø  Αποκατάσταση των μισθολογικών και ασφαλιστικών απωλειών. Μείωση των εισφορών για τον κλάδο της σύνταξης.

Ø  Ενιαίο, καθολικό, αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν σύγχρονο σύστημα Υγείας-Πρόνοιας, με αποκλειστική χρηματοδότηση από το κράτος. Κατάργηση των εισφορών των ασφαλισμένων στον κλάδο υγείας.