Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Κατατέθηκε τροπολογία που ρυθμίζει σειρά επειγόντων ζητημάτων στο ΕΣΥ (απλήρωτες εφημερίες, παρατάσεις θητείας επικουρικών, 9%, παραμονή ειδικευομένων κλπ

  Σημαντικές τροπολογίες που ρυθμίζουν μια σειρά από επείγοντα θέματα στο ΕΣΥ κατατέθηκαν από το Υπουργείο Υγείας σε υπό ψήφιση Νομοσχέδιο. Κάποιες από αυτές είναι ξεκάθαρα θετικές (παράταση θητείας Επικουρικών, οι ρυθμίσεις για τις πρόσθετες εφημερίες -9%- , η παράταση παραμονής ειδικευομένων ως υπεραρίθμων ) για κάποιες άλλες θα περιμένουμε διευκρινήσεις και το τελικό κείμενο του νόμου (αποπληρωμή εφημεριών που έγιναν από 01-01-15 και δεν αποζημιώθηκαν ) για να τις αξιολογήσουμε. περισσότερα

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

Μετάθεση της απεργίας την οποία είχε προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Συμμετοχή στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 03-12-15

Α.- Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ είχε προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου. Λίγες μέρες αργότερα προκηρύχτηκε από την ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ πανελλαδική-πανεργατική απεργία την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου. Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε ομόφωνα να μεταθέσει την απεργία της Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου κατά μία ημέρα, ώστε να συμπέσει με την απεργία ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου. Οι γιατροί Νοσοκομείων & ΚΥ διεκδικούν προσλήψεις γιατρών και προσωπικού στο ΕΣΥ, επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και θεμελίωση Συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας. Ταυτόχρονα διεκδικούν ένα βιώσιμο και δίκαιο Ασφαλιστικό σύστημα που θα διασφαλίζει την αλληλεγγύη των γενεών.
Β. Παραμένει σε ισχύ η απόφαση της ΟΕΝΓΕ για στάση εργασίας την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στα Νοσοκομεία και ΚΥ όλης της χώρας από τις 11πμ μέχρι το πέρας του ωραρίου, ημέρα που εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ για αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου, διεκδικώντας τη θετική έκβαση της προσφυγής μας, κατ΄ αναλογία προς τις προσφυγές δικαστικών και ενστόλων.

                                                            Για την ΟΕΝΓΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.                                                                         ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση με τον Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ : ενημερωτικό σημείωμα


  Την Τετάρτη 25-11-2015 έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ με τον Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη Στράτο στα γραφεία της 4ης ΔΥΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους γιατρούς του ΕΣΥ τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στον νομό μας.
     Το πρώτο θέμα που τέθηκε από την μεριά μας αφορούσε τις οριζόντιες περικοπές που γίνονται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών. Τονίσθηκε  το απαράδεκτο της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την απουσία οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβασης για την λύση του προβλήματος τόσο από την Διοίκηση της ΔΥΠΕ όσο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίσαμε στον κ.Διοικητή ότι από τις πρώτες μέρες της ανάληψης από αυτόν της Διοίκησης της 4ης ΔΥΠΕ,  είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο μας από τον Ιανουάριο του 2015, με την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να ορίσει κονδύλια για την πληρωμή των εφημεριών απολύτως αναντίστοιχα με το  κόστος του εφημεριακού έργου ανά μήνα. Η αναντιστοιχία αυτή οδήγησε στο να πληρωνόμαστε τις τακτικές εφημερίες με οριζόντιες-αναλογικές περικοπές της τάξης του 15-20% ανά μήνα αλλά και στην περικοπή των πρόσθετων εφημεριών που εκτελούμε για την κάλυψη των αναγκών του εφημεριακού έργου ,  μιας και τα ποσά που εγκρίθηκαν για πληρωμή πρόσθετων εφημεριών  αντιστοιχούσαν απόλυτα στο 9% του κόστους των τακτικών εφημεριών. Ζητήσαμε επιτακτικά :
  •   Να σταματήσει από την μεριά του Υπουργείου Υγείας η επικοινωνιακή πολιτική της αποσιώπησης του προβλήματος των απλήρωτων εφημεριών του τρέχοντος  έτους. Είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία να μιλά ανά τρίμηνο για εξόφληση και όχι για μερική εξόφληση των εφημεριών, όταν περικόπτονται εφημερίες σχεδόν σε όλα τα Νοσοκομεία. Η τακτική αυτή προκαλεί, δημιουργεί στους συναδέλφους ένα αίσθημα εμπαιγμού και χαρακτηρίζει ως αναξιόπιστη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
  •    Να προβεί το Υπουργείο Υγείας σε άμεσες ενέργειες για την εκταμίευση των απαραίτητων κονδυλίων ώστε να γίνει δυνατή η εξόφληση των ποσών που έχουν περικοπεί (και συνεχίζουν να περικόπτονται).
  •      Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2016 και του καθορισμού των κονδυλίων για την κάλυψη του εφημεριακού έργου, να προβλεφθούν τα απαραίτητα ποσά ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση της εφημέρευσης του Νοσοκομείου με τρόπο που να διασφαλίζει στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και επάρκειας, τόσο για τις ανάγκες τού Νομού μας όσο και για την εκπλήρωση του περιφερειακού ρόλου που εκ των πραγμάτων παίζει το Νοσοκομείο της Καβάλας.

  Θα ήταν καταστροφικό για την λειτουργία του Νοσοκομείου, μετά από 4 χρόνια μεγάλων περικοπών, να επιχειρηθεί περαιτέρω μείωση των εφημεριακών κονδυλίων. Τονίσαμε ότι η στάση μας σχετικά με τις εφημερίες του 2016 θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τα κονδύλια που θα εγκριθούν για το εφημεριακό έργο. Δεν θα αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν, αντίθετα θα αναλάβουμε κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε το πρόβλημα να γίνει κατανοητό από τους πολίτες και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις.
    Θέσαμε το θέμα της αδικαιολόγητης, τεράστιας καθυστέρησης (από τον Δεκέμβρη του 2014) στην αποπληρωμή των πρόσθετων εφημεριών. Ζητήσαμε την παρέμβαση της ΔΥΠΕ ώστε να αποπληρωθούν από το Νοσοκομείο το σύνολο των χρωστούμενων εφημεριών και να αποκατασταθεί περαιτέρω η κανονική εμπρόθεσμη πληρωμή των εφημεριών αυτής της κατηγορίας.
  Ο κ.Διοικητής έκφρασε την κατανόηση του στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν το εφημεριακό ζήτημα, αναγνώρισε την στάση ευθύνης των γιατρών και την υπομονή που επέδειξαν όλους αυτούς τους μήνες, δήλωσε όμως ότι ο ίδιος αδυνατεί να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση σε σχέση με το αν ,πότε και με ποιο τρόπο θα εξοφληθούν οι περικοπείσες ,δεδουλευμένες εφημερίες και μας παρέπεμψε σε αποφάσεις και ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Για το 2016 δεν ήταν επίσης σε θέση να μας πει οτιδήποτε συγκεκριμένο λέγοντας ότι και αυτός είναι σε αναμονή ενόψει του καταμερισμού των κονδυλίων που θα προβλέπει ο προϋπολογισμός.
   Για το ζήτημα της υποστελέχωσης και των νέων προσλήψεων, μας έκανε γνωστό ότι από τις 2400 προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί , για την 4η ΔΥΠΕ αντιστοιχούν συνολικά 100 θέσεις νοσηλευτικού, 55 θέσεις λοιπού προσωπικού και 70 θέσεις γιατρών. Ο καταμερισμός των προβλεπόμενων γιατρών ανά Νοσοκομείο δεν έχει ακόμη γίνει. Όλες οι άλλες ανάγκες θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη Επικουρικών γιατρών. Για ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικών γιατρών καθώς και για μια σειρά άλλα θέματα μας παρέπεμψε στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει κάποια από το ζητήματα του ΕΣΥ.
  Για τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων μας δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση να επανεξετασθεί το θέμα , αναγνωρίζεται η προβληματικότητα των οργανισμών όπως καταρτίσθηκαν το 2013, δεν ήταν όμως σε θέση να τοποθετηθεί για τον χρόνο που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
  Τέθηκε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με  ελλείψεις προσωπικού κάθε είδους και τις προμήθειες τα Κέντρα Υγείας, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κεντρική μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Καβάλας. Ο κ.Διοικητής αιτιολόγησε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια περίθαλψη με την χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία αποκοπή των Κέντρων Υγείας από τα Νοσοκομεία και τον τρόπο που έγινε η διάλυση του ΕΟΠΥΥ και η δημιουργία του ΠΕΔΥ. Υποσχέθηκε ότι στο θέμα των προμηθειών θα υπάρξει βελτίωση από το νέο έτος με την δυνατότητα της ΔΥΠΕ να προκηρύσσει διαγωνισμούς αναγνωρίζοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο ότι για πολλούς μήνες ακόμη θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα.
  Ζητήσαμε άμεσα να τακτοποιηθεί  με τις αντίστοιχες αποφάσεις, η περαιτέρω παραμονή μιας σειράς συναδέλφων που κατέχουν θέσεις σε Κέντρα Υγείας του Νομού αλλά εργάζονται στο Νοσοκομείο παρέχοντας υπηρεσίες είτε στο συνολικό είτε μόνο στο εφημεριακό έργο συγκεκριμένων κλινικών. Δόθηκε η υπόσχεση ότι τα θέματα αυτά θα τακτοποιηθούν με αποφάσεις της ΔΥΠΕ πριν την εκπνοή του έτους.
  Θέσαμε το θέμα της τεράστιας καθυστέρησης που υπάρχει στην τακτοποίηση της μισθοδοσίας των γιατρών του ΠΕΔΥ που παρέμειναν σε αυτό ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι αυτή θα αποκατασταθεί με τους κανόνες του βαθμολογίου του ΕΣΥ από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ για μια σειρά άλλα θέματα που τους απασχολούν μας παρέπεμψε στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
  Η αποτίμηση της συνάντησης δεν μπορεί να γίνει ούτε με το πολύ κλίμα που επικράτησε σε αυτήν, ούτε με την εκδήλωση καλών προθέσεων από την μεριά του κ.Διοικητή, τις οποίες δεν αμφισβητούμε. Τα αποτελέσματα κρίνουν τέτοιου είδους συναντήσεις και τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Γίνεται ξεκάθαρο ότι η βάση των προβλημάτων, η ουσία των πολιτικών που εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν, βρίσκεται στο γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται «υπό επιτροπεία» , το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντίστοιχα. Η ΔΥΠΕ και το Νοσοκομείο μας θα λειτουργήσουν κάτω από το ασφυκτικό πλαίσιο αυτής της «επιτροπείας». Μας περιμένει άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και η μόνη λύση βρίσκεται στην συλλογική δράση, την συνεχή , σταθερή και αποφασιστική διεκδίκηση, στην συνολική αμφισβήτηση του πλαισίου όπως αυτό ορίζετε για τις πολιτικές στον χώρο της υγείας, από το 3ο κατά σειρά μνημόνιο που άρχισε να υλοποιείται στην χώρα.
                                                                                                 Ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ
                                                                                                       Τσαρίδης Στάθης

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Πανυγειονομική απεργία στις 02-12-2015

Α.- Η ΟΕΝΓΕ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου καλεί τους γιατρούς των ΠΕΔΥ – ΚΥ σε Πανελλαδική στάση εργασίας την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 από τις 10πμ μέχρι το πέρας του ωραρίου και συνάντηση – παράσταση στο Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό στις 1μμ, με αιτήματα:
1. Την οικοδόμηση του δημόσιου, δωρεάν συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων και θα ανακουφίζει  τα νοσοκομεία από το βάρος των υπηρεσιών ΠΦΥ. Η ΟΕΝΓΕ θεωρεί την Πλήρη και Αποκλειστική Απασχόληση ως μοναδική εργασιακή σχέση των γιατρών που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2. Αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών. Δέσμευση του υπουργείου Υγείας για αποπληρωμή των περικεκομμένων εφημεριών σε συγκεκριμένο χρόνο. Άρση του εμποδίου ένταξης των γιατρών των ΚΥ στο 9% των πρόσθετων, προκειμένου να σταματήσει η «νόμιμη» απλήρωτη εργασία.
3. Διαμόρφωση ΑΜΕΣΑ χάρτη υγείας όχι μόνο καταγραφής δομών, αλλά κυρίως των υγειονομικών αναγκών και στήριξης με στοχευμένες  προσλήψεις ιατρών και προσωπικού.
4.- Επαναφορά στα νοσοκομεία αναφοράς της μισθοδοσίας και του εφοδιασμού σε υλικό.
Όσες και όσοι συνάδελφοι δε μπορούν να συμμετάσχουν στην παράσταση στο υπουργείο Υγείας καλό είναι να διοργανώσουν ανάλογες παραστάσεις στις έδρες των ΥΠΕ με τα ίδια αιτήματα.
Β.- Η ΟΕΝΓΕ κηρύσσει 24ωρη απεργία την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου με αιτήματα τις προσλήψεις γιατρών και προσωπικού στο ΕΣΥ, την επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας και τη θεμελίωση συστήματος Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Γ. Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή της ΟΕΝΓΕ για αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου και η Ομοσπονδία κηρύσσει στάση εργασίας στα Νοσοκομεία και ΚΥ όλης της χώρας από τις 11πμ μέχρι το πέρας του ωραρίου,  διεκδικώντας τη θετική έκβαση της προσφυγής μας, κατ΄ αναλογία προς τις προσφυγές δικαστικών και ενστόλων. 

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στην Πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου

 Η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ που έγινε την Παρασκευή 06-11-2015 (περισσότερα)

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Επιστολή ΕΓΕΣΥΚ προς το κ.Διοικητή του Νοσοκομείου για το θέμα των εφημεριών


                              ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ   
                                                                                                                    Καβάλα 04-11-2015                                                                                                                                                             
   Προς τον κ.Κοπατσάρη Χρήστο , Διοικητή του Γ.Ν.Καβάλας
   Kοινοποίηση: 1)Διοικητή 4ης ΔΥΠΕ κ.Πλωμαρίτη Ευστράτιο
                             2)ΟΕΝΓΕ
                             3)Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας
   κ.Διοικητά,
   Όπως γνωρίζετε το εφημεριακό καθεστώς για το έτος που διανύουμε διαμορφώθηκε στο Νοσοκομείο μας με τρόπο ιδιαίτερα προβληματικό. Το κονδύλιο που εγκρίθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας τον Δεκέμβρη του 2014 για το 2015  και το αντίστοιχο 12μόριο όπως διαμορφώθηκε (151.000  συν 13600 για πρόσθετες εφημερίες, σύνολο δηλαδή 164.600€) ήταν τελείως αναντίστοιχο των εφημεριακών αναγκών του Νοσοκομείου.
   Μετά από 4 χρόνια μεγάλων περικοπών που έγιναν στα κονδύλια για τις εφημερίες, καταλήξαμε το 2014 να εφημερεύουμε με έναν τρόπο που αν και ήταν αναντίστοιχος των αναγκών, κατόρθωνε να εξασφαλίζει στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας κατά την εφημερία του Νοσοκομείου. Σας υπενθυμίζω ότι ήδη από το 2012 (όταν ακόμη τα διατιθέμενα κονδύλια ήταν περισσότερα από αυτά του 2014) το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας, αναγνώρισε   ότι η εφημέρευση του νοσοκομείου δεν μπορούσε να χαρακτηρισθεί ασφαλής αλλά «οριακά» ασφαλής. Έκτοτε βέβαια η κατάσταση χειροτέρεψε κατά πολύ.
  Τον Ιανουάριο του 2015 το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας μπροστά στον κίνδυνο να περικοπούν περαιτέρω τα προγράμματα εφημεριών και να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς εφημέρευσης που δεν θα ικανοποιούσε καμία συνθήκη ασφαλούς εφημέρευσης  και με την προφορική διαβεβαίωση του τότε Διοικητή της ΔΥΠΕ ότι τα απαραίτητα συμπληρωματικά κονδύλια θα διασφαλισθούν μέσα από την διαδικασία της ανακατανομής κονδυλίων και της αναθεώρησης των προϋπολογισμών, αποφάσισε να συνεχίσει να εγκρίνει προγράμματα εφημεριών όπως αυτά καταρτίζονταν τον Δεκέμβρη του 2014. Οι ίδιες διαβεβαιώσεις (πάντοτε προφορικά) δόθηκαν και από τον σημερινό Διοικητή της ΔΥΠΕ όταν αυτός ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Απρίλη του 2015. Εμείς οι γιατροί, αποδεχθήκαμε τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας και στο όνομα της κατά το δυνατόν εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, εκτελούμε προγράμματα εφημέρευσης που από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα αποζημιώνονται με περικοπές που επιβάλλονται οριζόντια και αναλογικά της τάξης του 15-20%.
  κ.Διοικητά, επειδή διανύουμε ήδη τον μήνα Νοέμβριο και καμία πρόθεση από την μεριά του Υπουργείου Υγείας δεν εκδηλώνεται για αναπροσαρμογή των εφημεριακών κονδυλίων και επειδή η στάση ανοχής αλλά και ευθύνης που επιδείξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρίσκει ανταπόκριση από την μεριά της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας, δηλώνουμε τα εξής:
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει άμεσα να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να δεσμευτεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή των οριζόντιων περικοπών που μας επιβλήθηκαν για εφημερίες που έχουμε εκτελέσει.
Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αντιδράσουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο απαιτώντας το αυτονόητο. Θα διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα και ταυτόχρονα θα απαιτήσουμε να εκτελούμε προγράμματα εφημεριών για την αποπληρωμή των οποίων θα μπορεί να εγγυηθεί το ΔΣ του Νοσοκομείου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της εφημέρευσης του Νοσοκομείου.
Θεωρούμε καταστροφική την οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή στα προγράμματα εφημεριών. Όποιος επιχειρήσει κάτι τέτοιο  δεν κατανοεί τίποτα από τον ρόλο που παίζει το Νοσοκομείο Καβάλας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Θα απευθυνθούμε στην τοπική κοινωνία και θα εξηγήσουμε στους πολίτες  όλες τις παραμέτρους που θα διαμορφωθούν με το νέο εφημεριακό καθεστώς, για την ζωή και την ασφάλεια αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Γ.Ν.Καβάλας.
Κατηγορηματικά και εν όψει της κατάρτισης των προϋπολογισμών για το 2016, δηλώνουμε ότι δεν θα δεχθούμε να λειτουργούμε σε καθεστώς απλήρωτης εργασίας. Προφανώς δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα καθορίσουν τα διατιθέμενα κονδύλια. Εμείς όμως, με την συμπαράσταση ελπίζουμε της τοπικής κοινωνίας, θα διεκδικήσουμε να μπει ένα φρένο στην περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκομείου μας. Αυτό ορίζουμε ως στάση ευθύνης απέναντι στους εαυτούς μας, τους πολίτες του Νομού μας αλλά και τους πολίτες της περιφέρειας Αν.Μακεδονίας και Θράκης. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του και είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι ευθύνες, και θα αναγνωριστούν και θα καταλογιστούν.
                                                                                                              Για το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΚ
               Ο Πρόεδρος                                                                                 Η Γραμματέας

            Τσαρίδης Ευστάθιος                                                                     Λαμπίρη Κλαίρη