Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση με τον Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ : ενημερωτικό σημείωμα


  Την Τετάρτη 25-11-2015 έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ με τον Διοικητή της 4ης ΔΥΠΕ κ. Πλωμαρίτη Στράτο στα γραφεία της 4ης ΔΥΠΕ στην Θεσσαλονίκη. Τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους γιατρούς του ΕΣΥ τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στον νομό μας.
     Το πρώτο θέμα που τέθηκε από την μεριά μας αφορούσε τις οριζόντιες περικοπές που γίνονται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών. Τονίσθηκε  το απαράδεκτο της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την απουσία οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβασης για την λύση του προβλήματος τόσο από την Διοίκηση της ΔΥΠΕ όσο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίσαμε στον κ.Διοικητή ότι από τις πρώτες μέρες της ανάληψης από αυτόν της Διοίκησης της 4ης ΔΥΠΕ,  είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο μας από τον Ιανουάριο του 2015, με την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να ορίσει κονδύλια για την πληρωμή των εφημεριών απολύτως αναντίστοιχα με το  κόστος του εφημεριακού έργου ανά μήνα. Η αναντιστοιχία αυτή οδήγησε στο να πληρωνόμαστε τις τακτικές εφημερίες με οριζόντιες-αναλογικές περικοπές της τάξης του 15-20% ανά μήνα αλλά και στην περικοπή των πρόσθετων εφημεριών που εκτελούμε για την κάλυψη των αναγκών του εφημεριακού έργου ,  μιας και τα ποσά που εγκρίθηκαν για πληρωμή πρόσθετων εφημεριών  αντιστοιχούσαν απόλυτα στο 9% του κόστους των τακτικών εφημεριών. Ζητήσαμε επιτακτικά :
  •   Να σταματήσει από την μεριά του Υπουργείου Υγείας η επικοινωνιακή πολιτική της αποσιώπησης του προβλήματος των απλήρωτων εφημεριών του τρέχοντος  έτους. Είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία να μιλά ανά τρίμηνο για εξόφληση και όχι για μερική εξόφληση των εφημεριών, όταν περικόπτονται εφημερίες σχεδόν σε όλα τα Νοσοκομεία. Η τακτική αυτή προκαλεί, δημιουργεί στους συναδέλφους ένα αίσθημα εμπαιγμού και χαρακτηρίζει ως αναξιόπιστη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
  •    Να προβεί το Υπουργείο Υγείας σε άμεσες ενέργειες για την εκταμίευση των απαραίτητων κονδυλίων ώστε να γίνει δυνατή η εξόφληση των ποσών που έχουν περικοπεί (και συνεχίζουν να περικόπτονται).
  •      Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2016 και του καθορισμού των κονδυλίων για την κάλυψη του εφημεριακού έργου, να προβλεφθούν τα απαραίτητα ποσά ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση της εφημέρευσης του Νοσοκομείου με τρόπο που να διασφαλίζει στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και επάρκειας, τόσο για τις ανάγκες τού Νομού μας όσο και για την εκπλήρωση του περιφερειακού ρόλου που εκ των πραγμάτων παίζει το Νοσοκομείο της Καβάλας.

  Θα ήταν καταστροφικό για την λειτουργία του Νοσοκομείου, μετά από 4 χρόνια μεγάλων περικοπών, να επιχειρηθεί περαιτέρω μείωση των εφημεριακών κονδυλίων. Τονίσαμε ότι η στάση μας σχετικά με τις εφημερίες του 2016 θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τα κονδύλια που θα εγκριθούν για το εφημεριακό έργο. Δεν θα αναλάβουμε ευθύνες που δεν μας αναλογούν, αντίθετα θα αναλάβουμε κάθε δυνατή πρωτοβουλία ώστε το πρόβλημα να γίνει κατανοητό από τους πολίτες και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις.
    Θέσαμε το θέμα της αδικαιολόγητης, τεράστιας καθυστέρησης (από τον Δεκέμβρη του 2014) στην αποπληρωμή των πρόσθετων εφημεριών. Ζητήσαμε την παρέμβαση της ΔΥΠΕ ώστε να αποπληρωθούν από το Νοσοκομείο το σύνολο των χρωστούμενων εφημεριών και να αποκατασταθεί περαιτέρω η κανονική εμπρόθεσμη πληρωμή των εφημεριών αυτής της κατηγορίας.
  Ο κ.Διοικητής έκφρασε την κατανόηση του στο σύνολο των θεμάτων που αφορούν το εφημεριακό ζήτημα, αναγνώρισε την στάση ευθύνης των γιατρών και την υπομονή που επέδειξαν όλους αυτούς τους μήνες, δήλωσε όμως ότι ο ίδιος αδυνατεί να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση σε σχέση με το αν ,πότε και με ποιο τρόπο θα εξοφληθούν οι περικοπείσες ,δεδουλευμένες εφημερίες και μας παρέπεμψε σε αποφάσεις και ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Για το 2016 δεν ήταν επίσης σε θέση να μας πει οτιδήποτε συγκεκριμένο λέγοντας ότι και αυτός είναι σε αναμονή ενόψει του καταμερισμού των κονδυλίων που θα προβλέπει ο προϋπολογισμός.
   Για το ζήτημα της υποστελέχωσης και των νέων προσλήψεων, μας έκανε γνωστό ότι από τις 2400 προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί , για την 4η ΔΥΠΕ αντιστοιχούν συνολικά 100 θέσεις νοσηλευτικού, 55 θέσεις λοιπού προσωπικού και 70 θέσεις γιατρών. Ο καταμερισμός των προβλεπόμενων γιατρών ανά Νοσοκομείο δεν έχει ακόμη γίνει. Όλες οι άλλες ανάγκες θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη Επικουρικών γιατρών. Για ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες πρόσληψης Επικουρικών γιατρών καθώς και για μια σειρά άλλα θέματα μας παρέπεμψε στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει κάποια από το ζητήματα του ΕΣΥ.
  Για τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων μας δήλωσε ότι υπάρχει πρόθεση να επανεξετασθεί το θέμα , αναγνωρίζεται η προβληματικότητα των οργανισμών όπως καταρτίσθηκαν το 2013, δεν ήταν όμως σε θέση να τοποθετηθεί για τον χρόνο που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.
  Τέθηκε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με  ελλείψεις προσωπικού κάθε είδους και τις προμήθειες τα Κέντρα Υγείας, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κεντρική μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ Καβάλας. Ο κ.Διοικητής αιτιολόγησε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια περίθαλψη με την χωρίς καμία ουσιαστική προετοιμασία αποκοπή των Κέντρων Υγείας από τα Νοσοκομεία και τον τρόπο που έγινε η διάλυση του ΕΟΠΥΥ και η δημιουργία του ΠΕΔΥ. Υποσχέθηκε ότι στο θέμα των προμηθειών θα υπάρξει βελτίωση από το νέο έτος με την δυνατότητα της ΔΥΠΕ να προκηρύσσει διαγωνισμούς αναγνωρίζοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο ότι για πολλούς μήνες ακόμη θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα.
  Ζητήσαμε άμεσα να τακτοποιηθεί  με τις αντίστοιχες αποφάσεις, η περαιτέρω παραμονή μιας σειράς συναδέλφων που κατέχουν θέσεις σε Κέντρα Υγείας του Νομού αλλά εργάζονται στο Νοσοκομείο παρέχοντας υπηρεσίες είτε στο συνολικό είτε μόνο στο εφημεριακό έργο συγκεκριμένων κλινικών. Δόθηκε η υπόσχεση ότι τα θέματα αυτά θα τακτοποιηθούν με αποφάσεις της ΔΥΠΕ πριν την εκπνοή του έτους.
  Θέσαμε το θέμα της τεράστιας καθυστέρησης που υπάρχει στην τακτοποίηση της μισθοδοσίας των γιατρών του ΠΕΔΥ που παρέμειναν σε αυτό ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Λάβαμε την διαβεβαίωση ότι αυτή θα αποκατασταθεί με τους κανόνες του βαθμολογίου του ΕΣΥ από τον Ιανουάριο του 2016, ενώ για μια σειρά άλλα θέματα που τους απασχολούν μας παρέπεμψε στο υπό κατάθεση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
  Η αποτίμηση της συνάντησης δεν μπορεί να γίνει ούτε με το πολύ κλίμα που επικράτησε σε αυτήν, ούτε με την εκδήλωση καλών προθέσεων από την μεριά του κ.Διοικητή, τις οποίες δεν αμφισβητούμε. Τα αποτελέσματα κρίνουν τέτοιου είδους συναντήσεις και τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Γίνεται ξεκάθαρο ότι η βάση των προβλημάτων, η ουσία των πολιτικών που εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν, βρίσκεται στο γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται «υπό επιτροπεία» , το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντίστοιχα. Η ΔΥΠΕ και το Νοσοκομείο μας θα λειτουργήσουν κάτω από το ασφυκτικό πλαίσιο αυτής της «επιτροπείας». Μας περιμένει άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και η μόνη λύση βρίσκεται στην συλλογική δράση, την συνεχή , σταθερή και αποφασιστική διεκδίκηση, στην συνολική αμφισβήτηση του πλαισίου όπως αυτό ορίζετε για τις πολιτικές στον χώρο της υγείας, από το 3ο κατά σειρά μνημόνιο που άρχισε να υλοποιείται στην χώρα.
                                                                                                 Ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ
                                                                                                       Τσαρίδης Στάθης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου