Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
                          (ΕΓΕΣΥΚ)

         Καβάλα 15/11/2019


              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  ΕΓΕΣΥΚ εκφράζει την αντίθεσή της στο σύνολο των προτάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου(όπως πρόταση για μετατροπή των Νοσοκομείων από Ν.Π.Δ.Δ σε Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,συγχώνευση Νοσοκομείων,πρόσβαση ιδιωτών ιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία για να μπορούν να νοσηλεύουν τους ασθενείς που παρακολουθούν,συμβάσεις με ιδιώτες για κάλυψη αναγκών,επέκταση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων,αναδιαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων).
Πάγια θέση της ΕΓΕΣΥΚ είναι η στήριξη και διαφύλαξη του Δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ,και η αναβάθμισή του μέσω μιάς  εκτεταμένης μεταρρύθμισης που θα προκύψει από το διάλογο και την κατάθεση προτάσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι προτάσεις της ΕΓΕΣΥΚ στο διάλογο που θα ξεκινήσει θα είναι η πρόσληψη μονίμων ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων,η αύξηση μισθών,η βελτίωση των συνθηκών εργασίας που επικρατούν στο ΕΣΥ,έτσι ώστε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει παρέχοντας δωρεάν και υψηλής ποιότητας παροχές υγείας στους ασθενείς του.


     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΛΑΜΠΙΡΗ ΚΛΑΙΡΗ                                                                              ΤΕΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΕΣΥΚ

         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΕΣΥΚ

Το Δ.Σ της ΕΓΕΣΥΚ καλεί όλους τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΓΕΣΥΚ που διοργανώνεται την Πέμπτη 7-11-2019 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν Καβάλας με θέματα: 
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους 2019.
2. Τρέχοντα θέματα επικαιρότητας.


  
 Η Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας  
Λαμπίρη Κλαίρη                                                             Τεπελόπουλος Γιώργος