Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

"ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ|

Αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε με το επίδομα γάμου, το οποίο με έγγραφο της μισθοδοσίας ζητείται αναδρομικά από τους συναδέλφους από τριετίας (από 01-11-2011), το προεδρείο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. έχει να δηλώσει τα ακόλουθα: 1. Από τη σχετική αλληλογραφία (μεταξύ νοσοκομείου και επιτρόπου) την οποία μετά από σχετική αίτηση ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. έλαβε νομίμως, διαπιστώνεται ότι από τις 03-09-2014 το ζήτημα ήταν ήδη γνωστό και παρά την παρέλευση 2,5 περίπου μηνών, την ύπαρξη διαβιβαστικών εγγράφων εκατέρωθεν και την παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ. του νοσοκομείου μετά από εισήγηση του Διοικητικού Δντη για αναδρομική παρακράτηση του επιδόματος γάμου από τους ιατρούς (ο Διοικητικός Δντης είναι ο κατ' ανάθεση εκκαθαριστής για το Γ.Ν.Καβάλας), ουδέποτε ενημερώθηκε η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ούτε από τη Διοίκηση αλλά ούτε και από τον εκπρόσωπο των ιατρών στο Δ.Σ., ώστε να ενημερώσει με τη σειρά της τα μέλη της και να πράξει τα δέοντα για την εναντίωση στην απόφαση αυτήν και τη νομική υποστήριξη των συμφερόντων των συναδέλφων νοσοκομειακών ιατρών. 2. Μετά από αστραπιαίες ενέργειες του Προεδρείου της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. και αφού συμβουλευτήκαμε τους νομικούς μας συμβούλους και το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. (ενημερώθηκε παράλληλα και ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Κος Βαρνάβας)συγκλήθηκε άμεσα έκτακτη Γενική Συνέλευση (26-11-2014), στην οποία εκτέθηκε το ζήτημα και παρουσιάστηκαν οι πιθανές του λύσεις, που προτάθηκαν από το νομικό μας σύμβουλο και το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., Κο Μιχαήλ. Με πρόταση του Προεδρείου της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. λοιπόν, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας από το σύνολο των παρευρισκόμενων στη συνέλευση συναδέλφων, στο γραφείο του Διοικητή και του ζητήθηκε η πραγματοποίηση έγγραφης δήλωσης εναντίωσης κατά της απόφασης του Δ.Σ. και του εγγράφου του Επιτρόπου, όπως ακριβώς πρότεινε ο Κος Μιχαήλ. Ο Διοικητής δεσμεύτηκε ενώπιον των συναδέλφων σχετικά και ανατέθηκε η σύνταξη της δήλωσης εναντίωσης στον Κο Μιχαήλ. 3. Εν αναμονή της κατάθεσης της δήλωσης εναντίωσης παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να προσέλθουν στο γραφείο Μισθοδοσίας του νοσοκομείου για να δηλώσουν την άρνησή τους στη διαδικασία της αναδρομικής παρακράτησης του επιδόματος γάμου από 01-11-2011, σε σχετική λίστα που θα ανοιχτεί και η οποία θα πρωτοκολληθεί ενιαία στο τέλος της διαδικασίας, ώστε να αποφευχθεί τόσο η ταλαιπωρία μας, αλλά και και να διευκολυνθεί παράλληλα και το ίδιο το νοσοκομείο (αποφυγή μεμονωμένης πρωτοκόλλησης δεκάδων εγγράφων και απώλεια εργατωρών στο πρωτόκολλο και τη μισθοδοσία). Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά ότι η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. θα βρίσκεται πάντα μπροστά, αγωνιζόμενη για τα συμφέροντα του συνόλου των συναδέλφων νοσοκομειακών ιατρών, μη φειδόμενη κόστους σε χρήμα και χρόνο και δείχνοντας ταχύτατα αντανακλαστικά ενάντια σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της ιατρικής νοσοκομειακής κοινότητας της πόλης μας, η οποία ήδη ταλαιπωρείται σημαντικότατα από τα γνωστά σε όλους προβλήματα και δυσλειτουργίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΕΓΕΣΥΚ την Τετάρτη 26-11-2014, ώρα 10πμ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: «ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ»!!!


Την Τετάρτη 26-11-2014 στις 10πμ στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Καβάλας Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ., ενημερωτικού χαρακτήρα, για το παρακάτω θέμα: Ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με το μείζον θέμα που προέκυψε με το επίδομα γάμου. Τι πρέπει να κάνουμε – οδηγίες νομικού συμβούλου ΕΓΕΣΥΚ!!! Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη!!! Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

"ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ"

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το επίδομα γάμου, ενημερώθηκε χθες από τον Πρόεδρο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. ο νομικός μας σύμβουλος. Έλέγχει ήδη την εγκυρότητα και νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς επίσης και τους κινδύνους που παράπλευρα απορρέουν από την αποδοχή μιας τέτοιας ρύθμισης. Πρώτη σκέψη είναι η πραγματοποίηση δηλώσεων άρνησης, ώστε να μην παρακρατηθούν τα χρήματα αυτά από το αμέσως επόμενο 15θήμερό μας, ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτόν θα έχουμε και τη χρονική ευχέρεια και δυνατότητα να κινηθούμε νομικά και να προσφύγουμε εναντίον αυτής της απόφασης του ελεγκτικού συμβουλίου. Ενημέρωση για το φλέγον αυτό θέμα στις αμέσως επόμενες ημέρες και οπωσδήποτε εντός της εβδομάδας που διανύουμε, ενδεχομένως και με έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το Προεδρείο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. διαβεβαιώνει τους συναδέλφους ότι θα γίνει κάθε απαραίτητη ενέργεια (και με κάθε οικονομικό κόστος) ώστε να διασφαλιστεί το συμφέρον, το κύρος και η αξιοπιστία της ιατρικής νοσοκομειακής κοινότητας, που βάλλεται συνεχώς και πλέον τίθεται εν αμφιβόλω ακόμη και η ίδια η παραμονή στα ειδικά μισθολόγια με τη συγκεκριμένη αλγεινή απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία συνεχίζουν να χορηγούν κανονικά τα επιδόματα και υπάρχει η ισχυρή υποψία, που φτάνει σχεδόν σε βεβαιότητα, ότι η διαδικασία ξεκίνησε όχι από το ελεγκτικό συμβούλιο, αλλά από εντός του νοσοκομείου, από κάποιους που ενδεχομένως επιθυμούν τους νοσοκομειακούς ιατρούς φτωχούς συγγενείς ή επέτες. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία 27-11-2014

Το ΕΣΥ ταλανίζεται από έλλειψη πόρων και αποψίλωση από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει κατά 22,9% μειωμένες λειτουργικές δαπάνες για Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, πράγμα που σημαίνει σχεδόν πλήρη αδυναμία παροχής υπηρεσιών σε πολίτες που θα βρεθούν στην ανάγκη να απευθυνθούν σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε –ακόμη χειρότερα- ανασφάλιστοι. Οι νοσοκομειακοί γιατροί συμμετέχουν μαζικά στην απεργία και τα συλλαλητήρια της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου και, επιπλέον των αιτημάτων που θέτουν οι δύο συνομοσπονδίες, διεκδικούν: -ποιοτικό, δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες που ζουν στη χώρα -προσλήψεις γιατρών με μόνιμη εργασιακή σχέση -αποκατάσταση του ιατρικού μισθολογίου.

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπου των ιατρών στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 4ης Υ.Π.Ε.

Στις 09 Δεκεμβρίου 2014 διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των ιατρών, με βαθμό Δντη (και του αναπληρωματικού του), για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 4ης Υ.Π.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλοι οι ιατροί πλην των ειδικευομένων. Οι οριστικές λίστες των ιατρών που έχουν δικαίωμα ψήφου έχουν αναρτηθεί έξω από το γραφείο της προϊσταμένης του Γραφείου Προσωπικού.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σχετικά με το επίδομα βιβλιοθήκης και μετά από νέα συζήτηση με την προϊσταμένη του τμήματος εισοδήματος, επαναλαμβάνουμε ότι ισχύουν απόλυτα τα όσα ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης ανέφερε, ενημερώνοντας τους συναδέλφους νοσοκομειακούς ιατρούς στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ανακεφαλαιωτικά σας αναφέρουμε και πάλι τα έγγραφα που είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για τη διενέργεια της ανακλητικής-τροποποιητικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας (άλλες Δ.Ο.Υ. παρουσιάζουν διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, είναι σίγουρο όμως ότι και αυτές θα ζητήσουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα πριν επιστρέψουν χρήματα, όπως επίσης θα διασταυρώσουν αν τυχόν υπάρχουν υφιστάμενες οφειλές, οι οποίες θα συμψηφιστούν αυτόματα). 1. Επανεκτυπώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων τών ετών για τα οποία καταθέτουμε ανακλητική-τροποποιητική δήλωση, 2. Βεβαιώσεις αποδοχών των αντίστοιχων ετών (από το αρχείο μας, αυτές που παίρνουμε μαζικά κάθε Απρίλιο), 3. Βεβαιώσεις από τη μισθοδοσία του νοσοκομείου για το ποσό του επιδόματος βιβλιοθήκης ανά έτος, 4. Τυχόν άλλες βεβαιώσεις από άλλες πηγές εισοδήματος (ερεύθερα επαγγέλματα, συμμετοχή σε επιχειρήσεις, τόκοι προηγούμενων ετών του 2014, κ.τ.λ.) ή από δαπάνες που εκπίπτουν (εκπτώσεις φόρου) (όπως ασφάλιστρα, δωρεές, κ.τ.λ.). 5. Η σχετική αίτηση (μοιράστηκε από τον πρόεδρο στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση και μπορείτε να την προμηθεύεστε ακόμη). Απαραίτητη η κατάθεση και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου πριν την 31η Δεκεμβρίου 2014, γιατί την 1η Ιανουαρίου 2015 επέρχεται παραγραφή των ποσών του είδόματος βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα το blog της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για επικαιροποιημένη ενημέρωση επί του θέματος. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Δικαστικές διεκδικήσεις


1) Την Τρίτη 11-11-2014 έγινε από τον νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. η κατάθεση της προσφυγής για το παράνομο της αναδρομικότητας των μνημονιακών περικοπών του 2ου εξάμημου του 2012. Από την εισαγγελία Καβάλας ο φάκελλος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί υπηρεσιακά στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου και θα εξεταστεί. Ενημέρωση και νέα για την πορεία της διαδικασίας θα δίνονται μέσω του site της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. 2) Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που έχουν υπογράψει για την προσφυγή-δικαστική διεκδίκηση των οριζόντιων περικοπών των εφημεριών του πρώτου εξαμήνου του 2012 να προσκομίσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης-υπηρεσιακών μεταβολών (η σχετική αίτηση γίνεται στο πρωτόκολλο) στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός τον οποίον κατείχαν κατά το πρώτο εξάμηνου του 2012. Παράδοαη του εγγράφου μέχρι την 20-11-2014. Λόγω κινδύνου να χαρακτηριστεί η προσφυγή αόριστη και συνεπώς να απορριφθεί, και με βάση τις οδηγίες του νομικού μας συμβούλου του Κου Μαναρά, η μη προσκόμιση του συγκεκριμένου εγγράφου μέχρι τις 20-11-2014 συνεπάγεται την αυτόματη αποβολή από τη διαδικασία διεκδίκησης.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΕΣΥΚ 12.11.2014


Μεγάλη προσέλευση στη σημερινή Γενική συνέλευση των νοσοκομειακών γιατρών. Θέματα οικονομικής φύσης τέθηκαν από το προεδρείο της ΕΓΕΣΥΚ, καθώς και ακολούθησε ενημέρωση για τις δικαστικές μισθολογικές διεκδικήσεις των μελών της Ένωσης.
Από: "Καβάλα: Συμβαίνει Τώρα"

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 12-11-2014 στις 12:00 το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Καβάλας Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ., ενημερωτικού χαρακτήρα, για τα παρακάτω θέματα: 1) Κατάθεση αγωγών για τις οριζόντιες περικοπές εφημεριών του πρώτου εξαμήνου του 2102. Απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών από όλους τους συναδέλφους που υπέγραψαν, διαφορετικά σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο, επιβάλλεται η απομπομπή από τη διαδικασία αφού θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαρακτηριστεί η προσφυγή αόριστη και άρα να αποριφθεί. 2) Κατάθεση την Τρίτη 11-11-2014 της προσφυγής στο Σ.Τ.Ε. για το παράνομο της αναδρομικότητας των μνημονιακών περικοπών, από το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και ενημέρωση σχετικά. 3) Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε., που χαρακτηρίζει τελεσίδικα ως αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης των γιατρών και οδηγίες εξειδικευμένου χαρακτήρα για τις εέργειες που πρέπει να γίνουν από τους συναδέλφους, ώστε να εξασφαλιστεί η επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως. Ειδικές συμβουλές για κινήσεις που πρέπει να αποφύγουμε. Η ενημέρωση θα γίνει με βάση έγγραφα και οδηγίες του νομικού συμβούλου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Κου Μιχαήλ. Από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Νέο Μέλος στο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. που διεξήχθη την Παρασκευή 26-09-2014 αποφασίστηκε η αντικατάσταση του μέλους Εύας Ζαρομυτίδου (που βρίσκεται με απόσπαση στη Θεσσαλονίκη) από το συνάδελφο Δντη Αναισθησιολογίας Σαϊντ Μισέλ. Η Κα Ζαρομυτίδου παραμένει ανπληρωματικό μέλος.