Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Σχετικά με το επίδομα βιβλιοθήκης και μετά από νέα συζήτηση με την προϊσταμένη του τμήματος εισοδήματος, επαναλαμβάνουμε ότι ισχύουν απόλυτα τα όσα ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης ανέφερε, ενημερώνοντας τους συναδέλφους νοσοκομειακούς ιατρούς στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ανακεφαλαιωτικά σας αναφέρουμε και πάλι τα έγγραφα που είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για τη διενέργεια της ανακλητικής-τροποποιητικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Καβάλας (άλλες Δ.Ο.Υ. παρουσιάζουν διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, είναι σίγουρο όμως ότι και αυτές θα ζητήσουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα πριν επιστρέψουν χρήματα, όπως επίσης θα διασταυρώσουν αν τυχόν υπάρχουν υφιστάμενες οφειλές, οι οποίες θα συμψηφιστούν αυτόματα). 1. Επανεκτυπώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων τών ετών για τα οποία καταθέτουμε ανακλητική-τροποποιητική δήλωση, 2. Βεβαιώσεις αποδοχών των αντίστοιχων ετών (από το αρχείο μας, αυτές που παίρνουμε μαζικά κάθε Απρίλιο), 3. Βεβαιώσεις από τη μισθοδοσία του νοσοκομείου για το ποσό του επιδόματος βιβλιοθήκης ανά έτος, 4. Τυχόν άλλες βεβαιώσεις από άλλες πηγές εισοδήματος (ερεύθερα επαγγέλματα, συμμετοχή σε επιχειρήσεις, τόκοι προηγούμενων ετών του 2014, κ.τ.λ.) ή από δαπάνες που εκπίπτουν (εκπτώσεις φόρου) (όπως ασφάλιστρα, δωρεές, κ.τ.λ.). 5. Η σχετική αίτηση (μοιράστηκε από τον πρόεδρο στην τελευταία έκτακτη Γενική Συνέλευση και μπορείτε να την προμηθεύεστε ακόμη). Απαραίτητη η κατάθεση και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου πριν την 31η Δεκεμβρίου 2014, γιατί την 1η Ιανουαρίου 2015 επέρχεται παραγραφή των ποσών του είδόματος βιβλιοθήκης που αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Παρακολουθείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα το blog της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για επικαιροποιημένη ενημέρωση επί του θέματος. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου