Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Επίσκεψη Εργασίας στα Κέντρα Υγείας Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης

Την Τρίτη 07-05-2013 έγινε επί τόπου ενημέρωση της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης. Αφού έγινε διεξοδική και ενδελεχής ενημέρωση και συζήτηση με τους ιατρούς και την διευθύντρια του Κέντρου Υγείας, αποφασίστηκε να γίνουν στοχευμένες κινήσεις με τη συνδρομή του συλλογικού οργάνου, του οποίου η αμέριστη συμπεράσταση και αρωγή προς τους συναδέλφους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Την Πέμπτη 09-05-2013 κλιμάκιο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. υπό τον πρέδρο, επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης και μετά από διεξοδική συζήτηση για τα χρονίζοντα προβλήματα, που απαιτούν άμεσα δραστικές λύσεις, αποφασίστηκε να γίνουν στοχευμένες κινήσεις από κοινού, δεδομένου ότι η συμπαράσταση και αρωγή του αρωγή του συλλογικού οργάνου προς τους συναδέλφους του Κ.Υ.Ε. και τους λοιπούς εργαζομένους του θα δρέπει να θεωρείται αυτονόητη.
Παρατίθεται κείμενο με τη λίστα ζητημάτων που απαιτούν άμεση δράση και επίλυση (όπως αυτή επιδόθηκε από τον Δντη του Κ.Υ.Ε. Κο Νικολαΐδη, καθώς και έγγραφο που εστάλη από το Κ.Υ.Ε. προς την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. σχετικά με το θέμα της έλλειψης προσωπικού για την επάνδρωση του ασθενοφόρου).


Πέμπτη 2 Μαΐου 2013

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. ΣΤΟ Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ


Την Πέμπτη 09-05-2013 και ώρα 11, κλιμάκιο του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. υπό τον πρόεδρο Χάρη Τριανταφυλλίδη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στο Κ.Υ. Ελευθερούπολης.

Έγγραφο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. για το θέμα που ανέκυψε με την αργία του Δντη της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου