Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης προς τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας για τις τροποποιητικές δηλώσεις


Ο/Η υπογράφων/ουσα .............. δηλώνω ότι δεν έχω ασκήσει ένδικο βοήθημα ούτε έχω εγείρει δικαστική διεκδίκηση γενικότερα κατά των πράξεων προσδιορισμού φόρου για τη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης, που αναφέρεται στην ΠΟΛ 1234/2014. Ο/Η Δηλών/ούσα ..............

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Πληρωμές εφημεριών


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι επίκειται πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών (υπερβάσεις 9%) 4 μηνών από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο του 2014. Επίσης θα πληρωθούν απογευματινά ιατρεία ΕΛΕΠΑ 2 μηνών. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Αφορολόγητο επιδόματος βιβλιοθήκης


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σχετικά με το επίδομα βιβλιοθήκης, κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. νέα σχετική εγκύκλιος του ΥΠ.ΟΙΚ. στο διοικητικό διευθυντή του νοσοκομείου και ζητήθηκε η άμεση διακοπή φορολόγησής του και η επιστροφή του φόρου που παρακρατήθηκε από 01-01-2015. Αναμένουμε την άμεση διευθέτηση του ζητήματος από τη μισθοδοσία του νοσοκομείου, διαφορετικά θα προβούμε σε ασφαλιστικά μέτρα, δεδομένου ότι η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης είναι παράνομη και καταχρηστική. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Οριζόντιες περικοπές εφημεριών πρώτου εξαμήνου 2012 (δικαστική διεκδίκηση)


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατατέθηκε στο ειρηνοδικείο Καβάλας η προσφυγή για την οφειλή που αφορά τις οριζόντιες περικοπές εφημεριών του πρώτου εξαμήνου του 2012 για τους ειδικευόμενους. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος η 2 Μαρτίου και η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ θα παραστεί διεκδικώντας τα οφειλόμενα. Ελπίζουμε πριν την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης να αποφασιστεί από τη διοίκηση η πληρωμή των δεδουλευμένων και η εξωδικαστική επίλυση του ζητήματος με καλή πίστη. Ακολουθεί μέσα στις επόμενες ημέρες η κατάθεση της προσφυγής για τους ειδικούς στο διοικητικό εφετείο Κομοτηνής. Τα πράγματα ρέουν όπως ακριβώς σχεδιάστηκε και και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Σχετικά με το "αχρεωστήτως καταβληθέν" επίδομα γάμου


Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα έγγραφα που επιδίδονται με ζητούμενη πληρωμή των ποσών στην εφορία είναι εξέλιξη αναμενόμενη, μέσα στο πλαίσιο του καταλογισμού (έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά). Υπήρξε καθυστέρηση από την πλευρά της διοίκησης στη σύνταξη και κατάθεση της δήλωσης εναντίωσης, κάτι που θα πραγματοποιηθεί άμεσα, σύμφωνα με σχετική δέσμευση του Διοικητή και σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Κο Μιχαήλ. Θα ενημερώσουμε και πάλι με νέα ανακοίνωση και μόλις υπάρξουν εξελίξεις. Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. Dr. Χάρης Τριανταφυλλίδης

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015