Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης προς τη Δ.Ο.Υ. Καβάλας για τις τροποποιητικές δηλώσεις


Ο/Η υπογράφων/ουσα .............. δηλώνω ότι δεν έχω ασκήσει ένδικο βοήθημα ούτε έχω εγείρει δικαστική διεκδίκηση γενικότερα κατά των πράξεων προσδιορισμού φόρου για τη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης, που αναφέρεται στην ΠΟΛ 1234/2014. Ο/Η Δηλών/ούσα ..............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου