Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

              ΈΚΤΑΚΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΓΕΣΥΚ 
                   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/07/2019

  Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ έπειτα από έκτακτη συνεδριασή του αποφάσισε την αντικατάσταση του Αντιπροέδρου της ΕΓΕΣΥΚ Γενικού Χειρουργού κυρίου Καζαντζίδη Φώτη, ο οποίος παραιτήθηκε λόγω του διορισμού του στο Γ.Ν Ξάνθης, από την Διευθύντρια Αναισθησιολόγο κυρία ΒαχλιώτηΝατάσα.

  Επίσης σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την μετακίνηση των τριών νεοδιορισθέντων Γενικών Χειρουργών του τμήματος Τ.Ε.Π στις Χειρουργικές Κλινικές λόγω υποστελέχωσής τους, θέση του Δ.Σ της ΕΓΕΣΥΚ είναι να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των κλινικών με διορισμούς μόνιμων ιατρών όπως ακριβώς προβλέπει ο Οργανισμός του Νοσοκομείου και η ταυτόχρονη έναρξη της λειτουργίας του Τ.Ε.Π με τους διορισθέντες γιατρούς Τ.Ε.Π. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ΕΓΕΣΥΚ αναγνωρίζει ως λύση ανάγκης την προσωρινή μετακίνηση των χειρουργών Τ.Ε.Π στις κλινικές καθώς και την απόσπαση χειρουργών από όμορα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ. Ομοίως το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ ζητά την άμεση προκήρυξη μόνιμων κ επικουρικών θέσεων για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής Κλινικής η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υποστελέχωσης καθώς οι δύο εναπομείναντες μόνιμοι ιατροί αδυνατούν να καλύψουν την ασφαλή λειτουργία της κλινικής.

 Το ΔΣ μελέτησε την καταγγελία του ιατρού της Ουρολογικής Κλινικής κυρίου Αδαμόπουλου Βασίλειου εις βάρος της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας κυρίας Νάγκυ Εύα, και εκφράζει την πάγια θέση του πώς η λίστα αναμονής των χειρουργείων θα πρέπει να λειτουργεί όπως ορίζει ο νόμος. Το ΔΣ θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΜΠΙΡΗ ΚΛΑΙΡΗ                                                                    ΤΕΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ