Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Δικαστικές διεκδικήσεις


1) Την Τρίτη 11-11-2014 έγινε από τον νομικό σύμβουλο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. η κατάθεση της προσφυγής για το παράνομο της αναδρομικότητας των μνημονιακών περικοπών του 2ου εξάμημου του 2012. Από την εισαγγελία Καβάλας ο φάκελλος της δικογραφίας θα διαβιβαστεί υπηρεσιακά στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου και θα εξεταστεί. Ενημέρωση και νέα για την πορεία της διαδικασίας θα δίνονται μέσω του site της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. 2) Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που έχουν υπογράψει για την προσφυγή-δικαστική διεκδίκηση των οριζόντιων περικοπών των εφημεριών του πρώτου εξαμήνου του 2012 να προσκομίσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης-υπηρεσιακών μεταβολών (η σχετική αίτηση γίνεται στο πρωτόκολλο) στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός τον οποίον κατείχαν κατά το πρώτο εξάμηνου του 2012. Παράδοαη του εγγράφου μέχρι την 20-11-2014. Λόγω κινδύνου να χαρακτηριστεί η προσφυγή αόριστη και συνεπώς να απορριφθεί, και με βάση τις οδηγίες του νομικού μας συμβούλου του Κου Μαναρά, η μη προσκόμιση του συγκεκριμένου εγγράφου μέχρι τις 20-11-2014 συνεπάγεται την αυτόματη αποβολή από τη διαδικασία διεκδίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου