Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΕΣΥΚ

                                                                                                            Καβάλα 15-11-2011

     ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
                              ΕΓΕΣΥΚ

  1. Απορρίπτουμε τον νέο οργανισμό του νοσοκομείου Καβάλας έτσι όπως διαμορφώθηκε και αποφασίσθηκε  στην συνεδρίαση του Δ.Σ.  της 21-10-2011 . Πρόκειται για οργανισμό που αγνοεί τις προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου μας και επιφέρει στην Ιατρική Υπηρεσία  σημαντικές αλλαγές που υποθηκεύουν το μέλλον πολλών κλινικών . Θεωρούμε απαράδεκτο να δημιουργείται ένας νέος οργανισμός νοσοκομείου και να διαρθρώνεται η ιατρική υπηρεσία με μοναδικό κριτήριο το όριο των 20 κλινών  χωρίς κανένα ποιοτικό κριτήριο, καμία καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών της περιοχής μας,  καμία αντίληψη του έργου , των ιδιαιτεροτήτων και του αντικειμένου των Τμημάτων, κανέναν ποιοτικό έλεγχο και αξιολόγηση της εργασίας που το καθένα εκπληρώνει.
  2. Θεωρούμε απαράδεκτο σε ένα τόσο σημαντικό κείμενο όπως αυτό του οργανισμού ενός Δημόσιου Νοσοκομείου να καθορίζετε το μέλλον των κλινικών του Νοσοκομείου υπό τον όρο «Συλλειτουργεία» χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό του , αφήνοντας  ανοικτή την δυνατότητα να ερμηνευθεί ο όρος στο μέλλον κατά το δοκούν από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας και τις διοικήσεις του Νοσοκομείου μας .
  3.  Στηρίζουμε τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου για τον νέο οργανισμό και τις θεωρούμε την μόνη τεκμηριωμένη , θεσμική και Επιστημονικά επαρκή πρόταση για το μέλλον του Νοσοκομείου . Η πρόταση αυτή άλλωστε στο μεγαλύτερο μέρος της υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. στις αποφάσεις που έλαβε την 06-10-2011.
  4. Αν η διοίκηση του νοσοκομείου επιμείνει στην αναδιάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας υπό τον όρο «Συλλειτουργεία» τότε απαιτούμε τον σαφή , ξεκάθαρο και πλήρη προσδιορισμό του όρου στο κείμενο του οργανισμού έτσι ώστε να αποσαφηνισθούν  οι προθέσεις , να μην υποθηκευθεί το μέλλον των κλινικών  και να καθορισθεί με σαφήνεια το νομικό και θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια οι κλινικές του Νοσοκομείου Καβάλας .

     Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματέας
     Τσαρίδης Στάθης                                                   Παπαδόπουλος  Γιάννης                                                                                                                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου