Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Το δωδεκατημόριο για το ΓΝ Καβάλας (μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.111278/20−12−2013 κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2014) παραμένει το ίδιο , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος μη αποπληρωμής εφημεριών για το έτος 2014, εφόσον συνεχίζουμε να εφημερεύουμε με το τρέχον εφημεριακό καθεστώς.

(βλ. Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.57388 - ΦΕΚ 2498)Το ΔΣ της ΕΓΕΣΥΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου