Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

Μείωση κονδυλίου εφημεριών

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με το κονδύλι των εφημεριών του 2015 και που πρώτη πανελληνίως ανέδειξε χθες βράδυ η Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ., έχουμε να γνωστοποιήσουμε στους συναδέλφους τα εξής: Από 01-01-2015 τα Κέντρα Υγείας θα υπάγονται στην Υ.Π.Ε. κι επομένως το ποσό που προβλεπόταν για την κάλυψή τους από πλευράς εφημεριών θα πρέπει να αφαιρεθεί από το περσινό κονδύλι. Και πάλι όμως προκύπτει μία διαφορά της τάξης των 500000€ περίπου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μετά από ενέργειες της διοίκησης υπήρξε η διαβεβαίωση από την 4η Υ.Π.Ε. ότι θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα εφημεριών που εκδίδαμε ως τώρα και με το δωδεκατημόριο που είχαμε πριν (229500€) μέχρι νεωτέρας. Δεδομένου ότι πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό θέμα το προεδρείο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ακόμη και μέσα στις γιορτές, παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται, προς το συμφέρον του νοσηλευτικού ιδρύματος που όλοι υπηρετούμε και των συμπολιτών μας που καταφεύγουν σε αυτό για να διασφαλίσουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου