Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 
H Γενική Συνέλευση των γιατρών της ΕΓΕΣΥΚ που συνήλθε
την Τρίτη 05-06-2012 διαπίστωσε τα εξής:

Οι μόνες τακτικές εφημερίες του 2012 που μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί είναι
οι περικομμένες κατά ~25% εφημερίες του Ιανουαρίου.

Αναμένουμε την 13-06-2012 την πληρωμή του 75% των
δεδουλευμένων εφημεριών του Φεβρουαρίου.

→Παραμένει  απλήρωτο και χωρίς καμία επί του παρόντος υπαρκτή
δυνατότητα πληρωμής , το 25% των τακτικών δεδουλευμένων
εφημεριών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου.

→Είναι τελείως αβέβαιη ως προς το πότε και με ποιο τρόπο  θα γίνει η πληρωμή των τακτικών δεδουλευμένων εφημεριών Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου 2012.

→Το Νοσοκομείο συνεχίζει και για τον Ιούνιο και θα συνεχίσει και στο μέλλον αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά ,  να εφημερεύει με τρόπο που ενώ δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια της εφημέρευσης ταυτόχρονα δεν διασφαλίζει την δυνατότητα πλήρους αποπληρωμής των εφημεριών που εκτελούνται.

     Η Γενική Συνέλευση εκτίμησε  ότι κατάσταση αυτή υποχρεώνει τους γιατρούς
να συνεχίσουν την επίσχεση εργασίας για την  διασφάλιση  
της πληρωμής  των δεδουλευμένων εφημεριών . 

Για το Δ.Σ. της ΕΓΕΣΥΚ
                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου