Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 17-01-2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των ιατρών του Γ.Ν.Καβάλας και των Κέντρων Υγείας, με θέμα: "προτάσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση της νέας μείωσης  των κονδυλίων εφημέρευσης, προτάσεις και θέσεις επί της νέας περικοπής των μισθολογίων και δυσχέρειες, δυσλειτουργίες και προβλήματα που ανακύπτουν από την ανακοίνωση του νέου οργανισμού του νοσοκομείου και προσπάθεια ακύρωσής του".
Μετά από ενδελεχή συζήτηση, τοποθετήσεις και αφού τέθηκαν οι προτεινόμενες προτάσεις σε ψηφοφορία, πλειοψήφισε η προκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ. πρόταση, η οποία και συμπυκνώνεται στα ακόλουθα:
1. Το κονδύλι των εφημεριών που διατίθεται ανά μήνα (δωδεκατημόριο) αποτελεί εμπαιγμό για το ιατρικό σώμα και δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις ανάγκες ασφαλούς εφημέρευσης που απαιτεί το νοσοκομείο.
2. Το ιατρικό σώμα επ' ουδενί δεν δέχεται τη συμμετοχή του σε απλήρωτη εργασία, ιδιαίτερα σε περιόδους που η αύξηση της κίνησης των περιστατικών είναι κατακόρυφη, ενώ η ιατρική ευθύνη δεν έχει μειωθεί κατ' ελάχιστο.
3. Η ιατρική νοσοκομειακή κοινότητα δεν πρόκειται να υποταχθεί σε προγράμματα εφημέρευσης που δημιουργούνται σε γραφεία, από ανθρώπους που δεν λαμβάνουν υπόψη (γιατί δεν γνωρίζουν) τις ανάγκες του κάθε νοσοκομείου και υποχρεώνουν το ιατρικό σώμα σε δουλεία.
4. Η παροχή υπηρεσιών υγείας που απαιτεί και δικαιούται η ελληνική κοινωνία είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιεί σαν υποζύγια ιατρούς εξαντλημένους από τις καταχρηστικές εφημερίες, που εξαναγκάζονται να καλύψουν χωρίς αμοιβή.
5. Η κάλυψη των εφημεριών για τον μήνα Φεβρουάριο θα γίνει μέχρι της ημέρας εξάντλησης του κονδυλίου των 217000€, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής εφημέρευση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων του νοσοκομείου και ούτε μιας ημέρας παραπάνω επί μη πληρωμής ή μη εξασφάλισης της πληρωμής αυτών. Στην ευθύνη και δικαιοδοσία της διοίκησης η κατάρτιση προγραμμάτων ασφαλούς εφημέρευσης (με βάση το πρότυπο εφημέρευσης του προηγούμενου έτους), έχοντας ως γνώμονα τις 217000€ του κονδυλίου και μέχρις εξάντλησής του και η ανάληψη στο ακέραιο της ευθύνης που προκύπτει για τις ημέρες που θα μείνουν κενές από εφημερεύοντες ιατρούς.

6. Οι ιατροί δεν είναι το πρόβλημα. Υπήρξαν πάντα στις θέσεις τους και ήταν πάντα παρόντες προασπίζοντας την υγεία των ασθενών, ακόμα και υπό καταστάσεις συκοφαντίας και λοιδορίας.

Επιπρόσθετα, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε συναδέλφου η υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας για το καθεστώς εφημέρευσης (4 εφημερίες το μήνα).

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ!


                                                            Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.Σ.Υ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου