Τρίτη 3 Ιουλίου 2018

Δικαστική Διεκδίκηση των περικοπών που έγιναν στο Ιατρικό Μισθολόγιο

                                        Ενημερωτικό σημείωμα


Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Με την  υπαριθμόν 431/2018 απόφασή του το  Συμβούλιο της Επικρατείας :
  • Έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που έγιναν στους γιατρούς του ΕΣΥ.
  • Επικαλούμενο την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας απεφάνθη ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων θα επέλθουν για όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ από την δημοσίευση της απόφασης και εφεξής χωρίς αναδρομική ισχύ.

Κρίνεται επιβεβλημένη η άσκηση ένδικων μέσων με αιτήματα :
  •     την μελλοντική επανόρθωση του μισθού στο καθεστώς που ίσχυε προ του νόμου 4093/2012
  •     την επιστροφή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών.

Στην ΕΓΕΣΥΚ κατατέθηκαν δύο προτάσεις για τις παραπάνω διεκδικήσεις :
Α) από το γραφείο του κ.Μιχαήλ Μιχαήλ κατατέθηκε η άποψη (από τον ίδιο τον κ.Μιχαήλ σε συγκέντρωση που είχαμε διοργανώσει την 19-06-2018) ότι οι μεν ειδικευμένοι μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ πρέπει να καταθέσουν ομαδική ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για την αναπροσαρμογή του μισθού τους και την διεκδίκηση των αναδρομικών (έως 5 έτη), οι δε ειδικευόμενοι γιατροί καθώς και οι Επικουρικοί γιατροί θα πρέπει να ασκήσουν ομαδική ΑΓΩΓΗ για την διεκδίκηση των αναδρομικών (έως 5 έτη πίσω και μέχρι την εκδίκαση της αγωγής) στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο. Το κόστος για όσους θα συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία θα είναι α) για τους ειδικευμένους γιατρούς αμοιβή μικτή 200 /άτομο χωρίς αξίωση ποσοστού επι του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο και 100 για παράβολο του Δημοσίου.  β) για τους Επικουρικούς γιατρούς και τους ειδικευόμενους 300/άτομο , χωρίς αξίωση ποσοστού επι του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο.
Β) Από το Δικηγορικό γραφείο της κ.Μίνας Καούνη και Συνεργάτες (Αθήνα) κατατέθηκε η άποψη ότι το σύνολο των γιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ ( ειδικοί μόνιμοι και Επικουρικοί, ειδικευόμενοι)  θα πρέπει να ασκήσουν ομαδική ΑΓΩΓΗ για την διεκδίκηση των αναδρομικών (από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και την εκδίκαση της αγωγής). Το κόστος για όσους θα συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία θα είναι 150/άτομο + 24% ΦΠΑ και 12% επί του χρηματικού ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο .
  Όπως γίνεται κατανοητό πρόκειται για δύο διαφορετικές προτάσεις, με διαφορετική νομική προσέγγιση (ως προς τους μόνιμους ειδικούς γιατρούς) και διαφορετικό κόστος.
  Όλοι οι συνάδελφοι είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν για τον αν θα συμμετάσχουν στην διαδικασία και για το ποια από τις δύο προτάσεις θέλουν να ακολουθήσουν. Ασφαλώς όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μια άλλη επιλογή , επιλέγοντας κάποιο άλλο Δικηγορικό γραφείο.
  Όσοι συνάδελφοι αποφασίσουν να συμμετέχουν στην δικαστική διεκδίκηση παρακαλούνται να το δηλώσουν στην κ.Λαμπίρη Κλαίρη ( τηλ.6977455995) την περίοδο από 04-07-18 έως και 13-07-18 , δηλώνοντας ταυτόχρονα με ποιο Δικηγορικό γραφείο θέλουν να συνεργαστούν. Μετά  την 13-07-18 και αφού θα γνωρίζουμε ποιοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετέχουν, θα δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου