Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Έντυπο κατάθεσης αίτησης .

    Σχετικά με την διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την ΟΕΝΓΕ δεν κρίνεται σκόπιμο να ασκηθούν  ένδικα βοηθήματα και προτείνετε η υποβολή αίτησης προς το τμήμα μισθοδοσίας του εκάστοτε δημόσιου φορέα.
   Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα για να διακοπεί η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ……
(αναγράφεται ο φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος…..)
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Του/Της….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………του………ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…..κατοίκου….Δ/ΝΣΗ …..υπαλλήλου…..(αναγράφοναι πλήρη στοιχεία θέσεως που υπηρετεί).
_________
Με την παρούσα αίτηση ζητώ να μου καταβληθούν τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για το χρονικό διάστημα 2013-2018, λόγω του ότι καταργήθηκαν αντισυνταγματικώς με τις διατάξεις των ν.4093/2012 και ν.4354/2015, επιφυλασσόμενος για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Τόπος, Υπογραφή
Ο αιτών/Η αιτούσα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου