Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΟΥΔΗ

 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Συνάδελφοι τη μισθοδοσία και τις εφημερίες για τα έτη που σας ενδιαφέρουν στην αγωγή Σιδηρόπουλου-Κωστούδη μπορείτε να τα εκτυπώσετε και απο την εφαρμογή της μισθοδοσίας που υπάρχει στο σύστημα του νοσοκομείου.

    Το αντίστοιχο έγγραφο που ζήτησε το δικηγορικό γραφείο να καταθέσετε προς το γραφείο μισθοδοσίας του Νοσοκομείου μπορείτε να το καταθέσετε εκεί  και μετά την καταληκτική ημερομηνία 15/06/22.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου