Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Πώς θα γίνεται η πληρωμή των εφημεριών (απλά μας κοροϊδεύουν )


 1.    Για κάθε μήνα δεδουλευμένων εφημεριών και για κάθε νοσοκομείο, το υπουργείο θα εκδίδει ένταλμα με το συνολικό ποσό του μηνός.
2.      Το ένταλμα αυτό θα ελέγχεται από την ΥΔΕ όπου ανήκει το υπουργείο.
3.      Μετά θα ελέγχεται από τον πάρεδρο όπου ανήκει το υπουργείο.
4.      Μετά θα αποστέλλεται στην ΥΔΕ όπου ανήκει το νοσοκομείο.
5.      Το νοσοκομείο θα αποστέλλει στην ΥΔΕ την αναλυτική κατάσταση με τα ονόματα των γιατρών και τα επιμέρους ποσά.
6.      Η ΥΔΕ θα ελέγχει και θα εκδίδει επιμέρους εντάλματα.
7.      Το πακέτο των ενταλμάτων (ένα για κάθε γιατρό) θα πηγαίνει στον αντίστοιχο πάρεδρο (όπου ανήκει το νοσοκομείο) για έλεγχο και έγκριση.
8.      Εφ’ όσον εγκριθεί, θα επιστρέφει στην ΥΔΕ και θα προωθείται από κει στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
9.      Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (μία για όλο το δημόσιο) θα προωθεί τα ποσά στους λογαριασμούς των γιατρών.
                                                                                                              (αναδημοσίευση από ανακοίνωση της ΑΡΣΙ)

1 σχόλιο: